בית הדין המשמעתי הארצי
ועדת המינויים
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי או כנציג/ת ציבור בוועדת האתיקה, מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.
מזכירות בית הדין המשמעתי הארצי
מתוך דבר יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי, עו"ד ציון אמיר: "הנחלת נורמות אתיות, עשיית צדק, שקיפות, מקצועיות והגינות הן העקרונות שמנחים אותנו בפעילותנו בבית הדין המשמעתי הארצי, והן שהביאו אותנו לידי החלטה לפרסם אחת לרבעון בגיליון מיוחד פסקי דין משמעתיים שפסקו שופטי בית הדין המשמעתי. ".
רחל קאולי, מזכירת בית הדין המשמעתי הארצי
הרצאה מרכזית: השופט אליקים רובינשטיין - אתיקה שיפוטית, במשפט העברי ובזיקה למשפט הישראלי.
עורך דין שהורשע בדין המשמעתי והושעה מחברותו או הוצא מן הלשכה אינו רשאי בתקופת השעייתו או הוצאתו לעשות כל פעולה שיוחדה לעורך דין לפי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א - 1961.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון