בחינות הסמכה
מחלקת מתמחים
פרסום הציונים נעשה ביום 14.9.20. לאור החגים ומתוך התחשבות במשבר הקורונה, הגשת עררים תתאפשר עד לא יאוחר מיום 11.10.20 בשעה 14:00. לאחר מועד זה תיחסם האפשרות להגיש עררים. בהתאם, החל מיום זה ימנו 30 הימים שבמסגרתם על הוועדה הבוחנת ליתן את החלטתה בעררים.
מחלקת מתמחים
לשכת עורכי הדין - בחינת הסמכה לעריכת דין מועד קיץ 2020- הוראות כלליות לנבחן
מחלקת מתמחים
בהתאם להוראות משרד הבריאות, להלן הנחיות לנבחנים בבחינת ההסמכה במועד אוגוסט 2020, שעניינן מניעת תחלואה בנגיף COVID-19 (קורונה)
דוברות הלשכה
בעקבות פניות רבות המופנות ללשכה בעניין התכנות קיומן של בחינת ההסמכה, הרינו להבהיר כי נכון לעת הזאת, בחינת ההסמכה תתקיים כסדרה בתאריך 27.8.2020 בירושלים ובמספר אזורים נוספים בארץ, בהתאם להנחיות משרד הבריאות הידועות לנו כיום.
מחלקת מתמחים
לאור אילוצי משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, יתבצע תהליך שיבוץ הנבחנים למקומות בהם ייבחנו בסמוך למועד הבחינה. הלשכה תעשה כל מאמץ להקדים את התהליך אך על ציבור הנבחנים להתאזר בסבלנות.
עו"ד דנה בלום, ממונה בכירה - מערך ההתמחות והבחינות
ביום ראשון, 10.5.20, בשעה 15:30, יקיים הצוות ישיבה בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית זום. נציגי המתמחים מוזמנים להשתתף בישיבה.
מחלקת מתמחים
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד קיץ 2020 תיערך באופן המפורט.
מחלקת מתמחים
על פי החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום 19.4.20, בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 שנועדה להתקיים ביום 25.6.2020 נדחית בזאת. בחינת ההסמכה תתקיים ביום ז’ אלול תש"פ, 27.8.20, מהשעה 11:00 בבוקר, בירושלים או במיקום אחר עליו תינתן הודעה מראש.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27.8.20, בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד אוגוסט 2020 החל מיום 19/4/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/5/20.
דף מס' 1 מתוך 27 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון