הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
דווקא בתקופת חירום ומשבר ישנה חשיבות עליונה להמשך עבודתנו השוטפת. עם זאת, בהתאם לחו"ד יועמ"ש הלשכה, לעת הזו, איננו מוחרגים מתחולת תקנות החירום. אנו פועלים ונמשיך לפעול בכל המישורים על מנת שעורכות ועורכי הדין יוכלו להמשיך בעבודתם כסדרה גם בתקופת הסגר!
לשכת עורכי הדין בישראל
שר המשפטים הודיע על תיקון תקנות בתי המשפט (פגרות) לפיהן פגרת סוכות השנה תחול בין התאריכים 29.9.2020 ועד 10.10.2020 - כולל. במקביל פרסם מנהל בתי המשפט את סוגי העניינים שיישמעו בפגרה.
החטיבה החברתית של לשכת עורכי הדין
החטיבה החברתית של לשכת עורכי הדין קוראת לציבור עורכי ועורכות הדין בישראל לקחת חלק במגוון מיזמים התנדבותיים חברתיים למען הקהילה. תתנדבו, תשנו, תשפיעו!
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
"נראה כי המתווה המוצע בהודעתך לוקח בחשבון את צרכי המערכת בלבד כשמנגד נדרש מבעלי הדין ועורכי דינם להתייצב לדיונים המשפטיים בתנאים קשים המסכנים את בריאותם, וכפועל יוצא מכך את בריאות בני משפחותיהם והקרובים להם, כל זאת בתקופה בה נגיף הקורונה "משתולל" ואלפים נדבקים דבר יום ביומו."
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין נוכח החלטת ממשלה 376 (מיום 13.9.2020), וזאת על דעת נשיאת בית המשפט העליון, כב’ השופטת אסתר חיות, ובתיאום עם שר המשפטים, חה"כ אבי ניסנקורן.
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
אנו מאמינים שרק בזכות פעילות נחושה ובלתי מתפשרת מצדנו ועמידה נחרצת על עמדתנו המקצועית, נצליח להביא לעצירת הרפורמה או לכל הפחות לשינוי מהותי בה, וזאת תוך ייצוג ציבור עורכי הדין ואזרחי ישראל בנאמנות.
עו"ד סיגל גולן עתיר, סגנית ראש רשות התאגידים (הזרוע העסקית)
בהמשך לשיתוף הפעולה המוצלח שמתקיים בין רשות התאגידים ללשכת עורכי הדין בישראל, אנו שמחים להביא לידיעת כלל עורכי הדין בישראל את מכלול השירותים והכלים בהם יכולים להיעזר עורכי הדין ישירות, או להביאם לידיעת לקוחותיהם, לצורך הפחתת הסיכון בהקשר למעשי מרמה לכאורה שבוצעו גם תוך שימוש בהעברת מסמכים מזויפים לרשם החברות.
לשכת עורכי הדין
מובאת בזו לידיעתכם/ן הודעתו של היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט בנושא הנדון.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
לשכת עורכי הדין בישראל
התנגדות לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב - 1962 לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רחוב שופן 1, ירושלים 92190.
דף מס' 1 מתוך 112 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון