מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור ריבוי הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, בידי ועדות האתיקה התקבלו תלונות רבות בעניין הנדון כנגד עורכי דין, הקשר שלהם עם היזם, הנאמנות לדיירים, טענות רבות על שידול בתחום ועוד. החלטה זו מרכזת את כל החלטות האתיקה בתחום התחדשות עירונית.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 10 מרץ 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ברי כי ייצוג בהליך משפטי על ידי נבחר הציבור נגד הלשכה או מוסדותיה יוצר קושי בלתי נמנע לעורך הדין נושא התפקיד, בשל המתח המובנה שבין הרצון לייצג את לקוחו נאמנה לבין הרצון לבצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור בלשכה.
כשחושבים על עתיד מערכת המשפט המודרנית נדמה כי ישנו סגמנט אחד שיופיע בכל תכנון עתידי: זמן! נצפה שמערכת המשפט תהיה מהירה יותר בכל אחד משלביה: מהכנת כתבי בי-הדין, דרך הגשתם, מסירתם (לצדדים שבתיק), קביעת דיונים קרובים ומהירים, ניהול הליך מהיר ויעיל ועד מתן פסק הדין, ההכרעה והמימוש.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 01/2021 עד 02/2021.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 9 פברואר 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד מנחם שטאובר, עורך ראשי
כתב עת ביוזמתו של פורום דיני עבודה בלשכה אשר ייוחד לתחום משפט העבודה על גווניו השונים. בגיליון הנוכחי: מאמרים, סקירת פסיקה, ראיון מיוחד ועוד.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 8 ינואר 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד מנחם שטאובר, עורך ראשי
בגיליון הבכורה של "הפוסק", תוכלו ליהנות ממדורים מעשירים ומגוונים הנוגעים לתחום החשוב של דיני הביטוח הלאומי והביטחון הסוציאלי. מדורים אלה, תואמים את רוח התקופה וכוללים התייחסות לאתגרים החדשים והישנים שהתרגשו עלינו, נוכח משבר הקורונה.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה על ועדת היגוי לנותני שירות עסקי
בעקבות ביקורות במשרדי עורכי דין הנערכות על ידי הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים (להלן: "הממונה"), מוצאת ועדת היגוי לנותני שירות עסקי לשוב ולהזכיר את עיקרי החובות החלות על עורכי הדין במסגרת תפקידם כ"נותני שירות עסקי", כדלקמן:
דף מס' 1 מתוך 123 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון