מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
במסגרת החלטתה מהיום (22.12.2020), החליטה ועדת המכרזים כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 31.12.2020.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך להודעה מיום 10.12.2020 על "הארכת המועד להגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין, וכן הודעות נוספות", ולשם נוחיות המציעים, מצ"ב נוסחים מעודכנים של ערבויות ההגשה והביצוע.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון