משבר הקורונה - כל העדכונים
מחלקת מתמחים
לאור המגבלות על עבודת המשק עקב נגיף הקורונה, וכל עוד מגבלות כאלה קיימות, מאפשרת ועדת התמחות הארצית לבצע התמחות מהבית בכפוף לתנאים הבאים:
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 אשר פורסמה ביום 07.04.2020, ועם סיום תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (19.11.20), מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם הארכת תוקף להחלטתה בנושא שבנדון ועד ליום 01/10/21, כדלהלן:
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט
נוסף על המחיצות שהותקנו עד עתה בכלל אולמות המשפט, ולאחר עבודת מטה והערכת מצב שנעשתה בנושא, הוחלט על דעת מנהל בתי המשפט, בגדר תיחום אותם "מקרים מתאימים" שבתקנות כי יתווספו מחיצות ישיבה בעמדות באי כוח הצדדים באולמות דוגמת אולמות המוקד הפליליים, וכן אולמות אשר לא מאפשרים שמירה על מרחק של 2 מ’ בין באי כוח הצדדים.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
להלן הנחיות עיקריות בנוגע לפעילות מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה החל מיום 18.10.20
לשכת עורכי הדין בישראל
ביום 15.10.2020 תסתיים פגרת הסוכות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה. עם סיום הפגרה, יישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה כל סוגי ההליכים. זאת, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין.
אתי לוי, מרכזת תחום ועדת אישורים ובעלי תפקיד, רשות האכיפה והגבייה
איסור ביצוע: רישום עיקול מיטלטלין בבית מגורים פרטי; הוצאת מעוקלים מבתי מגורים; תפיסות רכבים בתיקי הוצל"פ; כלל פעולות פינוי לרבות הודעות פינוי.
לשכת עורכי הדין בישראל
לעת הזו טרם התקבלה החלטה בנדון, והיא צפויה להתקבל השבוע, בישיבת קבינט הקורונה שקבועה למחר (יום ב׳) אחה״צ, ובהתאם להנחיות עוקבות של רח״ל (רשות החירום הלאומית) ונציבות שירות המדינה.
לשכת עורכי הדין בישראל
לנוחותכם, להלן תמצית הנחיות לפעילות ועבודה בימי הסגר:
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
דווקא בתקופת חירום ומשבר ישנה חשיבות עליונה להמשך עבודתנו השוטפת. עם זאת, בהתאם לחו"ד יועמ"ש הלשכה, לעת הזו, איננו מוחרגים מתחולת תקנות החירום. אנו פועלים ונמשיך לפעול בכל המישורים על מנת שעורכות ועורכי הדין יוכלו להמשיך בעבודתם כסדרה גם בתקופת הסגר!
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
"נראה כי המתווה המוצע בהודעתך לוקח בחשבון את צרכי המערכת בלבד כשמנגד נדרש מבעלי הדין ועורכי דינם להתייצב לדיונים המשפטיים בתנאים קשים המסכנים את בריאותם, וכפועל יוצא מכך את בריאות בני משפחותיהם והקרובים להם, כל זאת בתקופה בה נגיף הקורונה "משתולל" ואלפים נדבקים דבר יום ביומו."
דף מס' 1 מתוך 13 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון