אתיכאן - אתיקה מקצועית

סיכום פסקי דין שניתנו לאחרונה בית הדין הארצי ובבית הדין המשמעתי של המחוז

29.03.2006

עו"ד חוה מרצקי

סיכום פסקי דין שניתנו לאחרונה בית הדין הארצי ובבית הדין המשמעתי של המחוז

 

השעיה לשנה של עורך דין שהגיש לבית המשפט סיכומים במהלך התקופה בה היה בהשעיה.

 

עובדות:  הנאשם הגיש לבית המשפט סיכומים עליהם התנוססה חתימתו כעורך דין, למרות שבאותו מועד היה הנאשם מושעה מלשכת עורכי הדין.

 

פסק-הדין: בית-הדין הרשיע את הנאשם בעבירה של ייצוג אדם בבית משפט ע"י מי שאינו עורך דין ועבירה של אי שמירה על כבוד המקצוע. בית הדין ציין כי הנאשם המרה החלטה להשעותו ובהתנהגותו זו פגע באימון הציבור בעורכי הדין ומערכת השפיטה המשמעתית.

לאור האמור לעיל השית בית הדין על הנאשם עונש של השעיה בפועל לתקופה של שנה, השעיה על תנאי, קנס בסך 3,000 ₪ ותשלום הוצאות ללשכה בסך 1,000 ₪.

(בד"מ 92/03 לשכת עורכי הדין ועד מחוז חיפה נ' פלוני).

 

השעיה לחודשיים של עורך דין שהמחאותיו חוללו.

 

עובדות:  הנאשם מסר לסוחר ארבע המחאות  אך אלו חוללו בהעדר כיסוי מספיק.

 

פסק-הדין: בית-הדין הרשיע את הנאשם בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את המקצוע ובעבירה של אי שמירה על כבוד המקצוע משקבע כי אי כיבוד שקים ע"י עורך דין הינה עבירת משמעת, וכי הנאשם אף לא טען כי אי כיבודן של ההמחאות נבע מנסיבות שאין לו שליטה עליהן.

בית הדין השית על הנאשם עונש של השעיה בפועל לתקופה של חודשיים, השעיה על תנאי ותשלום הוצאות ללשכה בסך 2,000 ₪.

(בד"מ 65/05 לשכת עורכי הדין ועד מחוז חיפה נ' פלוני)

 

השעיה לחודשיים של עורך דין שהחזיר הלוואה שלקח מלקוח באיחור ניכר.

 

עובדות:  הנאשם לווה מלקוחו סך של 6,000 ₪ ולמרות שהתחייב להשיב את הכסף בתוך שבוע, הוא החזיר את הכסף רק כעבור כשלוש שנים.

 

פסק הדין: בית-הדין הרשיע את הנאשם בעבירה של התנהגות שאינה הולמת והשית עליו עונש של השעיה בפועל למשך חודשיים, קנס בסך 2,000 ₪ וכן תשלום הוצאות ללשכה בסך 2,000 ₪.

(בד"מ 72/01 לשכת עורכי הדין-ועד מחוז חיפה נ' פלוני).

 

השעיה לחודשיים של עורך דין שהזניח טיפול בעסקת מקרקעין

 

עובדות:  הנאשם לא דיווח לרשויות מיסוי המקרקעין על עסקת מקרקעין שערך, וכתוצאה מכך חויבו לקוחותיו בתשלום קנס והפרשי מס רכישה.

           

פסק הדין: בית הדין הרשיע את הנאשם בעבירה של חוסר נאמנות ומסירות ללקוח.

בגזר דינו ציין בית הדין כי לנאשם הרשעות קודמות בעבירות של חוסר נאמנות ומסירות ללקוח, ולפיכך השית על הנאשם עונש של השעיה בפועל לתקופה של חודשיים ותשלום הוצאות ללשכה בסך 2,000 ₪.

 (בד"מ 139/02 לשכת עורכי הדין-ועד מחוז חיפה נ' פלוני).

 

השעיה לשלושה חודשים לעורך דן שלא דיווח על עסקת מתנה וכן לא התייצב לדיון בבית משפט.

 

עובדות:  הנאשם לא דיווח לרשויות מיסוי המקרקעין על עסקת מתנה שערך, וכן לא התייצב לדיון אליו זומן כדין.

 

פסק הדין: בית הדין הרשיע את הנאשם בשתי עבירות של חוסר נאמנות ומסירות ללקוח, והשית עליו עונש של שלושה חודשי השעיה בפועל, השעיה על תנאי, פיצוי למתלונן והוצאות ללשכה

בסך 3,000 ₪.

(בד"מ 88/04 לשכת עורכי הדין-ועד מחוז חיפה נ' פלוני).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון