הודעות ועדכונים

הודעה לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס

24.03.2020

האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים

עד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי לא תתקיים קבלת קהל אצל האפוטרופוס הכללי ויש לפעול בהתאם להנחיות שלהלן.

כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה והמעבר לעבודה במתכונת חרום בשירות הממשלתי, ועל מנת לשמור על שלום הציבור ולצמצם את התפשטות הנגיף מאדם לאדם, האפוטרופוס הכללי מודיע כדלקמן:

 

להודעה המלאה לחצו כאן

 

 

הצהרת עורך/כת דין בהפקדת ייפוי כוח מתמשך

בהמשך להודעת האפוטרופוס הכללי שלעיל, ולהוראות המיוחדות לעניין עריכה, חתימה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך החל מיום 24.3.2020 ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, יש לצרף הצהרה זו לכל הפקדה של ייפוי כוח מתמשך במערכת המקוונת כשרות משפטית ON LINE. יש לצרף אותה במקום המיועד לצרופות במערכת המקוונת ולא לסרוק אותה יחד עם ייפוי הכוח המתמשך.

 

לטופס ההצהרה לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
coronavirus_administrator_general_240320.pdf coronavirus_administrator_general_continuous_power_of_attorney_declaration.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון