משבר הקורונה - כל העדכונים

פעילות לשכות ההוצאה לפועל החל מיום 21.7.2020 - הודעה לציבור

21.07.2020

עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה

לאור המשך התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם להחלטות הממשלה, השירות ברשות האכיפה והגבייה יינתן ככל האפשר באמצעים מקוונים. על כן החל מיום שלישי, 21.07.20, יפעלו לשכות ההוצאה לפועל במתכונת הבאה:

קבלת קהל בלשכות תתאפשר רק לצורך פתיחת תיקים, וכן ובמקרים דחופים בהתאם לרשימה שמפורטת מטה. בכל מקרה הגעה ללשכות בין לצורך פתיחת תיק ובין לצורך הפעולות המפורטות להלן תתאפשר רק בזימון תור.

 

להלן רשימת הבקשות והפעולות עבורן ניתן לזמן תור לקבלת השירות בלשכות ההוצאה לפועל:

 

1. בקשת זוכה או חייב לביטול מימוש כספים

2. בקשת זוכה לנקיטת הליך בטרם מסירת אזהרה

3. בקשת חייב או זוכה לעיכוב או לביטול פינוי מדירת מגורים

4. בקשת חייב או זוכה לביטול עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת יציאה או הגבלת דרכון

5. בקשת זוכה או חייב לביטול פקודת מאסר או שחרור ממאסר,ובקשת זוכה לפקודת מאסר ידנית בתיק מזונות

6. בקשת זוכה לעיכוב יציאת החייב מהארץ לפני מסירת אזהרה או לאחר מסירה אזהרה, ובלבד שצוינו בתצהיר הסיבות לדחיפות הבקשה

7. תגובה לבקשה דחופה

8. התייצבות חייב בתקופת האזהרה או בתקופת ההתראה בטרם הטלת הגבלות

9. בקשת זוכה או חייב  לביטול הליכים וסגירת תיקים

10. בקשה לדחייה או ביטול  של דיון הקבוע ל 7 ימים הקרובים  

11.בקשת זוכה או חייב לעיכוב או ביטול הליכי הוצאת מיטלטלין או תפיסת רכב

12 בקשת זוכה או חייב להקטנת קרן חוב

13.בקשת חייב או זוכה לבטל עיקול שהוטל על חשבון עו"ש

14.בקשת חייב או זוכה לבטל עיקול על משכורת  

15.בקשת ביצוע ע"י זוכה שאינו מיוצג או ב"כ זוכה (בכל סוגי התיקים)  

16.בקשות נוספות שיתקבלו לפי שיקול דעת מנהל הלשכה ולפי הטעמים שיפורטו בהן.

 

מודגש כי חלק גדול מהבקשות המפורטות לעיל, ניתנות להגשה מרחוק, והציבור נקרא להעדיף דרך זו.

שאר השירותים יינתנו אך ורק מרחוק באמצעות הגשת בקשות מרחוק (האזור האישי, מייל, פקס); באמצעות הטפסים המקוונים שמפורסמים באתר הרשות או באמצעות מוקד השירות 35592*). כתובות הדואר הדואר האלקטרוני, ומספרי הפקסים של הלשכות מפורסמים באתר הרשות 

 

דגשים נוספים:

• דיונים בפני רשמי הוצאה לפועל יתקיימו כרגיל.

• ישיבות הסדר בפני נציגי חדלות פירעון יתקיימו כרגיל.

• תשלומים יתאפשרו באמצעות בנק הדואר, אתר האינטרנט ומוקד המידע.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון