משבר הקורונה - כל העדכונים

ביצוע התמחות מהבית בתקופת סגר

24.09.2020

מחלקת מתמחים

לאור הסגר עקב נגיף הקורונה, ובמהלך תקופת הסגר בלבד, מאפשרת ועדת התמחות הארצית גם למתמחים מהמגזר הפרטי לבצע התמחות מהבית בכפוף לתנאים הבאים:
 1. על המתמחה שהועבר לעבוד מהבית לשלוח למדור המתמחים בלשכה הודעה על כך שעבר לעבוד מהבית והתאריך בו החל בכך, עד לא יאוחר מ-3 ימי עבודה מהיום בו עבר לעבוד מהבית.
 2. בהודעה על המתמחה לפרט את כתובת ביתו ממנו הוא עובד וטלפון בבית לצרכי פיקוח. 
 3. להודעה יצרף המתמחה הצהרה בכתב מאת המאמן בה יפורט:
  1. הצהרת המאמן שהמתמחה הועבר לעבודה מהבית בגין הסגר.
  2. הסכמת המאמן לעבודה מהבית של המתמחה.
  3. תיאור מפורט של האופן שבו מעביר המאמן משימות לטיפול המתמחה ומפקח על ביצוען.
  4. הצהרה כי היקף שעות העבודה של המתמחה מהבית תואם לתוכנית ההתמחות שהוגשה על ידי המאמן במסגרת בקשת המתמחה להירשם להתמחות, והאופן שבו מוודא המאמן שהמתמחה עובד בשעות האמורות.
  5. התחייבות המאמן במסגרת הדוח התקופתי לפרט את התקופה בה עבד המתמחה מהבית.
 4. הנחיה זו בתוקף רק בתקופות בהם מוטל סגר המונע ממשרדים פרטיים של עורכי דין לעבוד, או המגביל את הרשאים לעבוד בהם לעובדים חיוניים בלבד.
 5. באשר למתמחים במגזר הציבורי, הרשות לעבוד מהבית תימשך כל עוד נמשך צמצום היקף העובדים הרשאים לעבוד במשרד על פי הנחיות נציבות שירות המדינה והנהלת המשרד הממשלתי.
 6. באשר למשרדי עורכי דין המונים למעלה מ-6 עובדים בסה"כ (מכל הסוגים), בהם כל עובדי המשרד, לרבות עורכי הדין השכירים והשותפים עובדים בקפסולות, חלק מהימים במשרד וחלק מהבית, תחול ההנחיה האמורה כל עוד מתכונת עבודה זו נמשכת על פי החלטת בעלי המשרד.
 7. הודעות על מעבר לעבודה מהבית בצירוף המסמכים הנדרשים ושאלות בנושא יש לשלוח בדוא"ל לכתובת mitmahim@israelbar.org.il , ולציין בנושא ההודעה בפירוש "הודעה על מעבר לעבודה מהבית".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון