בית הדין המשמעתי הארצי - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בית הדין המשמעתי הארצי), התשנ"ו - 1996
תאריך עברי:
א’ ניסן תשנ"ו
תאריך לועזי:
21.03.1996
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 5740 תשנ"ו, 667
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון