בית הדין המשמעתי הארצי - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), תשנ"ט - 1999
תאריך עברי:
ז’ תמוז תשנ"ט
תאריך לועזי:
21.06.1999
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 5984 תשכ"ב, 998
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון