המינויים הנדרשים כוללים מינוי שופטים לבתי המשפט הצבאיים של ערכאה ראשונה, וכן שופט ונשיא לבית המשפט הצבאי לערעורים. יש להגיש מועמדות עד ליום 25.10.2021.
חטיבת הרשמים ברשות האכיפה והגבייה מודיעה על הרחבת מאגר מועמדים לכהונת רשמי ההוצאה לפועל.
קורסי גישור בתל אביב עו"ד ענת מנדלסון
המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי הלשכה, מתמחים וסטודנטים למשפטים להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט. המועדים הקרובים: ימי חמישי אחה"צ - החל מ: 7.10.21; ימי ראשון בוקר - החל מ: 10.10.21; ימי רביעי אחה"צ - החל מ: 13.10.21; ימי שישי בוקר - החל מ: 22.10.21
הודעה על מכרזים חדשים לשכת עורכי הדין בישראל
הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי מס’ 9/2021 לייצור ואספקת גלימות עורכי הדין והודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי מס’ 10/2021 למתן שירותי חקירות פרטיות ללשכת עורכי הדין.
על מנת להוציא אל הפועל את הסיוע במהירות האפשרית וללא כל עיכובים, הכנו עבורכם נוהל מיוחד שיאפשר לכל מי שזקוק לקבלת המענק, לממש את הזכות להיעזר בו בשעות קשות אלו.
למי שטרם שילם את דמי החבר: האזור האישי מספק שירות לתשלום דמי חבר ולשליחת עדכון לפרטים האישיים. לבירורים בנושא דמי החבר, ניתן להתקשר למספר 1-599-500-606 או לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת: servicetashloom@israelbar.org.il.
איך משלמים דמי חבר? איני מצליח/ה לשלם באתר; איך משלמים עורכי דין שלא קיבלו שוברים? איך מקבלים קבלה בגין תשלום דמי החבר? האם עורכי דין שהגיעו לגיל 67 זכאים להנחה? איך מעדכנים פרטים? ועוד.
מתחם עבודה שיתופי לעורכי/ות דין - רישום והזמנות לשכת עורכי הדין בישראל
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון