מושב מקצועי בנושא בנושא דיני הגנת הסביבה
האולפן המרכזי של לשכת עורכי הדין שמח להציג משדר חדש בנושא: דיני הגנת הסביבה. מנחה ומרכז: עו"ד אריאל אלסנר מתמחה ברגולציה סביבתית ותובענות ייצוגיות. משתתפים/ות: עו"ד גל שניר; עו״ד ד״ר ציפי איסר איציק, ליפא מאיר ושות׳; עו״ד ג׳מילה הרדל ואכים, מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה.
ראש הלשכה, עו"ד חימי: "גם בתקציב 2023 ישנן בשורות אמיתיות לציבור עורכי הדין. גם בתקציב זה הוגדלו רוב תקציבי המחוזות, באופן שיביא לחלוקה צודקת ושוויונית, ובאופן שיגיע באופן אמיתי ומעשי לכל אחד ואחת מחברי הלשכה, לרבות עורכי דין מן החברה הערבית ומן החברה החרדית".
על סדר היום: 1. אישור תקציב הלשכה לשנת 2023. 2. אישור העברה תקציבית מס’ 3 תקציב 2022.
גילוי דעת - התנהלות עורכי דין בפרויקט התחדשות עירונית (את/135/21) עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסומה של החלטה את/67/21 בעניין התנהלות עורכי דין בפרויקט התחדשות עירונית ולאור פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית, ריכזה הוועדה מספר סוגיות נוספות אשר יסייעו לציבור עורכי הדין עת הן יגיעו לפתחם.
לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.
המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי הלשכה, מתמחים וסטודנטים למשפטים להירשם לקורסי גישור, שאושרו על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט. המועדים הקרובים בתל אביב: ימי חמישי אחה"צ - החל מיום 8.9.22, ימי רביעי אחה"צ - החל מיום 26.10.22, ימי שישי בוקר - החל מיום 28.10.22, ימי ראשון בוקר - החל מיום 30.10.22; בחיפה: ימי רביעי בוקר - החל מיום 26.10.22; באשדוד: ימי ראשון בצהריים - החל מיום 30.10.22; בירושלים: ימי רביעי אחה"צ - החל מיום 4.1.23; נצרת: ימי חמישי בוקר - החל מיום 19.1.23; באר שבע: מי ראשון אחה"צ - החל מיום 29.1.23 לכל פעילויות המוסד לגישור לחצו כאן
בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי חבר אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
מכוח סעיף 93 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, רשאית הלשכה לגבות מחבריה דמי חבר ואגרות למימון פעילותה. עו"ד שאין ביכולתו/ה לשלם את דמי החבר מסיבות המגבילות את עיסוקו ו/או את רמת הכנסתו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי החבר על פי ההנחיות והטופס שלהלן.
על מנת להוציא אל הפועל את הסיוע במהירות האפשרית וללא כל עיכובים, הכנו עבורכם נוהל מיוחד שיאפשר לכל מי שזקוק לקבלת המענק, לממש את הזכות להיעזר בו בשעות קשות אלו.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון