לשכת עורכי-הדין בישראל
פסיקה

עורכי הדין בישראל כפופים לדין המשמעתי המעוגן בחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א- 1961 (להלן: "החוק") ובכללים שהותקנו מכוחו.

בהתאם לסעיף 69ב לחוק, על הלשכה להעמיד לעיון הציבור כל פסק דין של בית דין משמעתי וכן לאפשר לכל המעוניין בכך לקבל העתק מפסק הדין, אלא אם הורה בית הדין אחרת בהתאם לאמור בחוק.

במדור זה יפורסמו כלל פסקי הדין המשמעתיים של הערכאות השונות, החל מיום 1.1.2023.

 

*הבהרה: פסיקה קודמת נמצאת במאגרים המשפטיים השונים.

 

לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז חיפה נגד עו"ד מרב אדטו גולדנברג (21/2019) 18.05.2020 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז חיפה
צד ב':  עו"ד מרב אדטו גולדנברג
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז חיפה נגד גב’ מרב אדטו גולדנברג (עו"ד בהשעייה) (38/2020) 28.01.2021 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז חיפה
צד ב':  מרב אדטו גולדנברג
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז דרום נגד עו"ד נתן ברבי (8/20) 13.11.2022 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז דרום
צד ב':  עו"ד נתן ברבי
עו"ד נריה כהן מגורי נגד ועדת האתיקה המחוזית של מחוז מרכז (16/22, 19/22) 20.11.2022 | צד א':  עו"ד נריה כהן מגורי
צד ב':  ועדת האתיקה מחוז מרכז
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז דרום נגד שמואל יוסף (עו"ד בהשעיה) (14/20) 06.12.2022 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז דרום
צד ב':  שמואל יוסף (עו"ד בהשעיה)
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז חיפה - נגד עו"ד מארון חוסאם (28/22) 11.12.2022 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז חיפה
צד ב':  עו"ד מארון חוסאם
עו"ד (בהשעייה) רונן אורן נגד ועדת האתיקה - מחוז תל אביב (25/2022) 08.01.2023 | צד א':  עו"ד (בהשעייה) רונן אורן
צד ב':  ועדת האתיקה - מחוז תל אביב
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה של מחוז חיפה נגד רז רוזנברג (3/22) 08.01.2023 | צד א':  רז רוזנברג עו"ד בהשעיה
צד ב':  לשכת עורכי הדין חיפה
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז ירושלים נגד עו"ד שירה דרורי סאלם 16.01.2023 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז ירושלים
צד ב':  עו"ד שירה דרורי סאלם
לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז ירושלים נגד עו"ד איזוריס שחאדה 17.01.2023 | צד א':  לשכת עורכי הדין - ועדת האתיקה מחוז ירושלים
צד ב':  עו"ד איזוריס שחאדה
דף מס' 1 מתוך 9 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון