הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

משרד הפנים
בהתאם להוראות סעיף 12 א ו-12 ו לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), הוסמכו שר הפנים ושר המשפטים כאחד למנות יושבי ראש ועדות ערר. לצורך סיוע בהפעלת סמכותם, יקימו השרים ועדה לאיתור ובדיקת מועמדים לשמש כיושב ראש ועדת ערר לפי החוק (להלן – הוועדה).
צוות האתר
הטקס, במעמד ראש העיר ירושלים ואורחים נוספים, יתקיים ביום חמישי, י"ז באייר, 29.4 בשעה 15:00. יש לאשר השתתפות בדוא"ל לכתובת: shaki055@gmail.com
הרשות השופטת
תפקיד העוזר המשפטי לשופט נועד לקדם את העבודה השיפוטית ולתמוך בה. התפקיד הינו ייחודי בשדה המשפטי, וטומן בחובו הזדמנויות ואפשרויות רבות להתפתחות אישית ומקצועית. תאריך אחרון להגשת מועמדות: 6.5.2021 (לאחר ארכה).
שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות, רשות המיסים בישראל
ביום הזיכרון, 14.4.2021 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות המיסים, כולל עמדות מידע שירות ומשאבים (מש"מ).
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
צוות צרכנות
כמנהגנו, גם השנה, לקראת חג הפסח, אנו יוצאים במבצע הנחות לרכישת תווי קנייה של שופרסל (תו הזהב), המכובדים ברשתות שיווק שונות, בכפוף למגבלות ותנאים שונים, שחלקם מפורט להלן.
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" ו/או "המזמין") מזמינה בזה הצעות למכרז למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרשות. במכרז יבחרו כ- 46 זוכים בשישה תחומי שירות המפורטים בתנאי המכרז. מספר הזוכים בכל תחום שירות מפורט במכרז. ניתן להגיש הצעה לתחום שירות אחד בלבד. השירותים המשפטיים יינתנו בהיקף ארצי, או למרחב מסוים של הרשות, והכל כפי שמפורט במכרז. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב עד לתאריך 9.3.2021. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך 6.4.2021.
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט
בהתאם להודעת ועדת הבחירות המרכזית, ביום הבחירות בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והשלום ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת כמפורט להלן.
יהודית ליאני| ממונה תחום בחינות, עורכי דין זרים ועורכת אתר מתמחים
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
דף מס' 1 מתוך 106 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון