ביטוח אחריות מקצועית
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
על פי משוב מעורכי הדין שנתבעו, חברת "מנורה מבטחים" סיפקה להם במהלך השנה החולפת שירות מקצועי ראשון במעלה, כיסוי רטרואקטיבי מלא, ושמרה על הרצף הביטוחי לכלל המבוטחים, ללא שאלות וללא הסתתרות מאחורי מגבלות חיתום.
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
צוות ביטוח
חדשו/ רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים, הבחירה הרשמית של הלשכה.
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים.
צוות ביטוח
חדשו/ רכשו עוד היום את ביטוח האחריות המקצועית של מנורה מבטחים, הבחירה הרשמית של הלשכה.
צוות ביטוח
חדשו/רכשו עוד היום את ביטוח אחריות מקצועית של מנורה מבטחים, הבחירה הרשמית של לשכת עורכי הדין.
דף מס' 1 מתוך 8 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון