פרסומי הלשכה
עו"ד שמעון לפיד, ממונה על פורום הוצל"פ של הלשכה
אנו סבורים שתקנה 3(ב) המוצעת מנוגדת להוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה וחוק ההוצאה לפועל ולכן יש לבטלה. מקל וחומר שעה שמדובר בתקנה אשר מפלה את חברות התקשורת לרעה מול יתר הזוכים בעלי חובות פסוקים בהוצאה לפועל.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ
הפורום תומך בטיוטת התקנות בנוסח המוצע. עם זאת אנו סבורים, כי יש לתת את הדעת לדגשים הבאים ולשקול את שילובם בנוסח התקנות: יש לאפשר הטלת הוצאות בגין הארכת דיון שלא לצורך גם על בעל דין שאינו מיוצג ויש לאפשר הוצאות גם בגין ביזיון ההליך ו/או ביזיון הרשם.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר, פורום הוצאה לפועל ארצי
מתוך נייר העמדה: "הצעת החוק משנה את מערכת האיזונים שבין החייב לזוכה, בכך שמטיבה עם החייב וגם עם המדינה על חשבונו של הזוכה, וזאת על אף שבידו פס"ד חלוט או חוב מוכח. היא מטיבה עם החייב באמצעות מניעת טלטולו ללשכת הוצאה לפועל רחוקה. היא מטיבה עם המדינה שכן מסייעת בצמצום עלויות ההסעה והקצאת ניידות משטרה. אבל היא פוגעת בזוכה, שכן בהעדר מרות ישירה של הרשם על החייב הנמצא מרחוק, היא מפחיתה את יכולת ההתרשמות האישית של הרשם, ופוגעת בהרתעת החייב מלשקר.
הנהלת בתי המשפט
באחרונה התברר, כי מוגשות לבית המשפט בקשות רשות ערעור על החלטות רשמי ההוצאה לפועל, זאת מבלי שצורפה החלטת ראש ההוצאה לפועל נשוא בקשה רשות הערעור.
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי וסגן ראש הלשכה
לשכת עורכי הדין עומדת בקשר הדוק וישיר עם נציגי רשות האכיפה והגבייה, ומתריעה מידי יום על תקלות במערכת. כתוצאה מכך נפתחות קריאות עבודה דחופות אצל אנשי הרשות, כאשר לחלקן כבר ניתנו פתרונות. אנו נוסיף ונעדכן באופן שוטף בעניינים אלה במסגרת פורום ההוצל"פ הארצי.
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי וסגן ראש הלשכה
נוכח הפסקת האש ולאחר הערכה נוספת, אנו סבורים יחד עם מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר דוד מדיוני, כי יהיה נכון לחזור לפעילות במתכונת רגילה (שיגרה ) החל מיום ה- 01 לספטמבר 2014 (מועד סיום פגרת הקיץ בלשכות ההוצאה לפועל).
עו"ד ליאור שפירא, סגן ראש לשכת עורכי הדין ויו"ר הפורום הארצי של ההוצאה לפועל
הנכם מתבקשים להימנע מפעילות מבצעית בהוצאה לפועל בכל רחבי המדינה, לאור גיוס המילואים הרחב, אשר משפיע על כל אדם ומשפחה במדינה.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ ארצי
ההסתייגות שהופיעה בתשובת המחזיק לבקשה להטלת עיקול ברישום הנשלחת באמצעות הממשק הממוחשב, אינה כלולה בשדות, המופיעים בתשובת המחזיק, המועברים לתוכנה המשרדית המשמשת את ציבור עורכי הדין.
הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), משרד המשפטים
הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים פרסמה את הנחיית רשמת שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים מס’ 1/2013 (מצ"ב) "עצירת מניין הימים בטרם דיווח על תיק הוצאה לפועל לבעל רישיון למתן שירותי נתוני אשראי בעת פגרה של לשכת ההוצאה לפועל".
ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי
בהמשך להודעתנו מאתמול, נמסר לנו מרשות האכיפה והגבייה כי תוקנה התקלה והמערכת חזרה לשלוח קבצים.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון