המועצה הארצית
עו"ד אבי חימי, יו"ר המועצה הארצית
את הצעות המועמדות יש להגיש לח"מ עד המועד האמור באמצעות מנכ"ל הלשכה, מר אורי אלפרסי בדוא"ל uri@israelbar.org.il או במסירה אישית למנכ"ל הלשכה בבית הלשכה ברח’ דניאל פריש 10, תל אביב.
עו"ד אבי חימי, יו"ר המועצה הארצית
את הצעות המועמדות יש להגיש לח"מ עד המועד האמור באמצעות מנכ"ל הלשכה, מר אורי אלפרסי בדוא"ל uri@israelbar.org.il או במסירה אישית למנכ"ל הלשכה בבית הלשכה ברח’ דניאל פריש 10, תל אביב.
עו"ד אבי חימי, יו"ר המועצה הארצית
בהתאם לסעיף 3 לכללים האמורים כל שלושה מחברי המועצה הארצית רשאים להציע - בחתימות ידם - מועמד/ת אחד לכל תפקיד של נציג הלשכה כאמור, וזאת עד לא יאוחר מיום 14/07/2020 שעה 14:00.
עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועדת הבחירות
להלן רשימת המועמדים לתפקיד ראש הלשכה בבחירות שיערכו במועצה הארצית ביום 19.2.2019.
מוחמד אבו יונס, עו"ד, מ"מ יו"ר המועצה הארצית
הנני מתכבד להודיע כי בחירת נציגי הלשכה בוועדות לבחירת שופטים על פי חוק יסוד: השפיטה, ובוועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים על פי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
מועד תחילת הראיונות יחול בשנת 2018 ביום שני, כ"ה באדר תשע"ח, 12.3.2018 בשעה 08:00. המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול בשנת 2018 ביום חמישי, ו’ בניסן תשע"ח, 22.3.2018 בשעה 08:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בהתאם לסעיף 3 לכללים האמורים כל שלושה מחברי המועצה הארצית רשאים להציע - בחתימות ידם - מועמד/ת לכל אחד מהתפקידים כאמור, וזאת עד לא יאוחר מיום 30/8/17 שעה 17:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בחירת נציג הלשכה בוועדת המינויים לקאדי מד’הב, על-פי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, תתקיים בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ביום: 25/10/2016 בשעה 17:00.
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, יו"ר המועצה הארצית
בחירת נציג הלשכה בוועדת המינויים לקאדי מד’הב, על-פי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, תתקיים בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ביום: 4/7/2016 בשעה 17:00.
צוות האתר
בישיבת המועצה הארצית הראשונה לאחר הבחירות למוסדות הלשכה שהתקיימה אתמול (6.7.2015) בתל אביב, נבחר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין. בחירת זהות הוועד מקנה לראש הלשכה את הסמכויות הסטטוטוריות לניהול לשכת עורכי הדין. ראש הלשכה עו"ד אפי נוה זכה אמש ברוב מוחץ בוועד המרכזי, דבר המבסס את מעמדו ויכולתו לנהל את לשכת עורכי הדין בארבע השנים הקרובות.
דף מס' 1 מתוך 6 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון