בחירות למוסדות הלשכה 2019

בחירות למוסדות לשכת עורכי הדין יערכו ביום 18.6.19, יום שלישי, ט"ו בסיוון התשע"ט

 

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א -1961 ובפרט הכללים שהותקנו מכוחו, כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, מדברים על הזכאות והכשירות להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה וכן על הזכות להיכלל בספר הבוחרים.

 

בקשה להגשת מועמדות והמסמכים הנלווים לה תוגש בהתאם להוראות ולמועדים הקבועים לעניין זה בחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א -1961, בתקנות ובכללים שנקבעו מכוחו ובהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין שיפורסמו על ידה בהקשר זה מעת לעת, ככל שתפורסמנה.

 

לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 לחצו כאן

 

 

ועדת הבחירות
בהתאם לסעיפים 24(א) ו- 24(ב)(1) לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 (להלן: "הכללים"). יצוין שבישיבת ועדת הבחירות מיום 22.5.19 החליטה הוועדה על מתן ארכה להגשת בקשות להצבת קלפיות עד ליום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28.5.19, לכל המאוחר.
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיפים 24(א) ו- 24(ב)(1) לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 (להלן: "הכללים"). יובהר שהגשת בקשות לפתיחת קלפיות בהתאם לסעיפים 24(ב)(2) ו- 24(ב)(3) לכללים, אפשרית עד ליום 20.5.19.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון