החלטות וחוות דעת
אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 אשר פורסמה ביום 07.04.2020, ועם סיום תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (19.11.20), מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם הארכת תוקף להחלטתה בנושא שבנדון ועד ליום 01/10/21, כדלהלן:
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 אשר פורסמה ביום 07.04.2020, ועם סיום תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (17.05.20), מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם הארכת תוקף להחלטתה בנושא שבנדון עד ליום 17.11.20.
ועדת המינויים
מתפרסמים בזאת שמות המועמדים לבית הדין המשמעתי במחוז מרכז שעניינם ידון בפני ועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
על אתיקה והבחירות לכנסת; פרסומת: גודל ומיקום שלט משרד עורך דין פרסומת, משלוח דואר אלקטרוני לנמענים אקראיים, איסור פרסום מודעה של ברכת "שנה טובה" בעיתון, אתר אינטרנט העוסק במתן ייעוץ משפטי פרסומת; עכבון: האם ניתן לעכב כספים שנתקבלו עבור הלקוח בתיק אחר? עורך הדין ובית המשפט: בקשות המוגשות לבית המשפט העליון ייחוד המקצוע: עורך דין שהגביל חברותו בלשכה דין ועוד. הגיליון המלא - עכשיו באתר הלשכה
עו"ד אנדריאה דיאמנט קופייקין, ממונה על ועדות – מחלקת האתיקה
עורך דין שנתן הסכמתו או ביקש להיות כלול ברשימת עורכי דין המתפרסמת ברבים (לרבות באתר אינטרנט), נאסר עליו לשלם תמורת הפרסום באופן שהתשלום ישפיע על מיקומו ברשימה או להבליטו בדרך אחרת, אלא, אם ברור מהפרסום עצמו שמדובר בקישור ממומן.
עו"ד רוני נוף-מלץ, ממונה תחום אתיקה
נבקש ליידע את ציבור עורכי הדין כי ועדת הפרסומת החליטה כי אין מניעה לפרסם באתר של משרד עורך דין כתבות עיתונאיות, בנושאים משפטים, הקשורים בעורך הדין.
עו"ד דקלה קליין-יונה, פרקליטת אתיקה ארצית
עמדת ועדת האתיקה הארצית היא שהדבר מעורר חשש לפגיעה בשיקול דעת שממלא חבר בגוף השיפוטי או המעין שיפוטי וחשש להשפעה לא הוגנת כאשר הוא נדרש לאותם נושאים כמייצג באופן פרטי. בעניין זה, מפנה הוועדה גם לכלל 3 לכללי לשכת עוה"ד (חברי גופים נבחרים או ממונים) התשכ"ט-1969.
ועדת אתיקה ארצית
בלשכה חברים בני כל הדתות והעדות, ומצופה כי בימים קשים אלו חברי הלשכה ינהגו בכבוד ובסובלנות במסגרת עבודתם ומחוצה לה.
ד"ר לימור זר-גוטמן, עורכת
ניגוד עניינים: ייצוג בעבר; ניגוד עניינים: האם מותר לייצג לקוח כאשר יש חשש עתידי מפני ניגוד עניינים; חסיון: ייצוג משותף; חסיון: שימוש במסמך חסוי בעת סכסוך שכר טרחה של עורך הדין עם הלקוח; הסגת גבול המקצוע: מתן שירותים משפטיים בידי חברה מסחרית; איסור הקמת מיזם של מתן שירות ייעוץ טלפוני בתשלום; הופעת עורכי דין ומתמחים בתוכניות ריאליטי בטלוויזיה ועוד.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון