נתונים סטטיסטיים

במדור זה מובאים נתונים סטטיסטיים שונים על הלשכה ועל החברים בה. למשל: נתונים עדכניים על מספר חברי הלשכה, מספר עורכי הדין שהצטרפו בשנה שחלפה, התפלגות המתמחים לשנת הדו"ח לפי מקום הלימוד ועוד.

דוברות הלשכה
ביום 24.6.18 נערכה בירושלים בחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין. להלן תוצאות הבחינה ונתונים נוספים הראויים לציון בקשר עם הבחינה.
דוברות הלשכה
ביום 29.4.2015 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 2571 מתמחים ומתמחות. 78% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. מתוכם 2,037 ניגשו לראשונה ואחוז המעבר שלהם עומד על 87% עם ציון ממוצע של 74.8%.
עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה
על-פי הנתונים, האוניברסיטה העברית בירושלים מובילה באחוזי המעבר של המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה. אשר לציון הממוצע הגבוה, ישנו שוויון בין האוניברסיטה העברית לבין אוניברסיטת תל אביב. מספר הנבחנים הגדול ביותר הוא מבין בוגרי הקריה האקדמית אונו.
עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה
ב-19 השנים האחרונות גדל מספר עורכי הדין פי חמישה, בישראל עו"ד אחד על 183 תושבים לעומת עו"ד אחד ל-1,687 תושבים בשנות החמישים.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
ביום 3.11.08 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1,589 מתמחים ומתמחות. 81% מכלל הנבחנים, שניגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה, עברו את הבחינה.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
טקס ההסמכה של 814 עורכי/ות הדין החדשים/ות, שיצטרפו ללשכת עורכי הדין, יתקיים ביום חמישי הקרוב, 13.12.07, בשעה 16:00 באולם אוסישקין במרכז הקונגרסים הבינלאומי בבנייני האומה בירושלים במעמד שר המשפטים.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
לאחר הליך ההשגות על תוצאות הבחינה עולה כי שיעור העוברים מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה עומד על 79%.
2,319 מתמחים ניגשו לבחינות ההסמכה ביום ה-2.5.07. שיעור העוברים מכלל הנבחנים אשר נבחנו בפעם הראשונה עומד על 89%.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
ביום 2 במאי 2007 נערכה במרכז הקונגרסים בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה נגשו 2,319 מתמחים ומתמחות. 87% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה עברו את הבחינה.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
ביום 30.10.06 ניגשו לבחינות ההתמחות בכתב 1,193 מתמחים/ות שנבחנו במרכז הקונגרסים בירושלים. 82% מכלל הנבחנים שנגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון