הודעות וחדשות
מתפרסמת בזאת רשימת המועמדים להתקבל כחברי הלשכה בטקס קבלת החברים החדשים שייערך ביום 9.3.16 למען הסר ספק יובהר כי קבלתם כחברים מותנית בהתקיים כל תנאי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לגביהם.
מתפרסמת בזאת רשימת המועמדים להתקבל כחברי הלשכה בטקס קבלת החברים החדשים שייערך ביום 15.12.15. למען הסר ספק יובהר כי קבלתם כחברים מותנית בהתקיים כל תנאי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לגביהם. על פי סעיף 43 לחוק לשכת עורכי הדין, רשאי כל אדם להגיש ללשכה התנגדות לקבלת מועמד כחבר הלשכה, לא יאוחר מיום 15.11.15.
דף מס' 1 מתוך 18 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון