בחינות הסמכה
מחלקת בחינות הסמכה
מועד חורף 2022 - הוראות כלליות לנבחן
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 28/12/22. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2022 החל מיום 21/8/22. ההרשמה תיסגר ביום 28/10/22.
מחלקת התמחות והסמכה
מתמחה המבקש.ת להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר.
מועד קיץ 2022 - הוראות כלליות לנבחן
מחלקת בחינות
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד קיץ 2022 תיערך באופן המפורט.
מחלקת התמחות והסמכה
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 28/6/22. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד קיץ 2022 החל מיום 23/2/22. ההרשמה תיסגר ביום 5/4/22.
מחלקת התמחות והסמכה
להלן לוח זמנים לטקס קבלת חברים ללשכה 2 במרץ 2022
מחלקת התמחות והסמכה
החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא. לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש.
מחלקת התמחות והסמכה
משיקולי אבטחת המידע, תבוצע הגשת העררים במועד זה באמצעות מערכת מיוחדת שהכינה הלשכה. מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לקישור שבהודעה זו.
דף מס' 1 מתוך 30 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון