הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
מורן גליקשטיין, עו"ד, מנהל חטיבת השרות, רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל מודיעה ללשכת עורכי הדין ולעו"ד, כי החל מיום 6.8.2023 (י"ט אב, תשפ"ג), ניתן יהיה להגיש לרשות פסקי דין, החלטות וצווים באמצעות אתר "נט המשפט" חלף הגשת "פיזית" של המקור למשרדי הרשות כפי שנהוג היום. לצורך כך הוקמה באתר "נט המשפט" תיבת דוא"ל ייעודית על שם רשות מקרקעי ישראל, ולתיבה זו ניתן לשלוח את המסמכים כאמור באופן מקוון וישיר. אין באמור כדי לשנות או להחליף את כללי ההמצאה כדין בהליכים משפטיים שהרשות צד להם.
דבורה ברלינר, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס, יו"ר ועדת המינויים
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות. הגשת מועמדות: עד ליום ראשון ה- 20.08.23.
צוות האתר
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
בן ציון פיגלסון, עו"ד, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה
ביום י"ב תמוז תשפ"ג, 1.7.23, נכנס לתוקף תיקון מס’ 18 לחוק הירושה, התשכ"ה - 1965 (להלן החוק) שמצמצם משמעותית את הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי העיזבון ומרחיב במידה ניכרת את סמכותם של הרשמים לענייני ירושה. להלן עיקרי התיקון והמשמעויות שלו:
דוברות הלשכה
לבחינה ניגשו 1,957 מתמחות ומתמחים * 1,221 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על 71% * 232 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. מהם עברו 21% בלבד * 504 נבחנים ניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה ומהם עברו 9% בלבד.
דוברות הלשכה
ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין הכריזה כי עו"ד עמית בכר נבחר לראשות לשכת עורכי הדין; ליושב ראש מחוז תל-אביב נבחר עו"ד ליאור שפירא; ליושב ראש מחוז חיפה, נבחר עו"ד שאדי סרוג’י; ליושב ראש מחוז צפון נבחר עו"ד מוחמד נעאמנה; ליושב ראש מחוז דרום נבחר עו"ד אלעד דנוך; ליושב ראש מחוז ירושלים נבחר עו"ד ארז צ’צקס, ליו"ר מחוז מרכז נבחרה עו"ד רומי קנבל.
ועדת ביקורת
ועדת הביקורת (להלן: "הוועדה") מגישה בזאת את הדיווח השנתי לראש לשכת עורכי הדין, למועצה הארצית (להלן: "המועצה") ולמנכ"ל לשכת עורכי הדין, כמצוות סעיף 10 א.(ו) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א- 1961.
עו"ד יוסף ויצמן, משנה לראש הלשכה, יו"ר (משותף) ועדת בית משפט - עורכי הדין
בהמשך לפעילותנו מול הנהלת בתי המשפט ולפקיעת התקנות, אנו מעדכנים כי החל מיום 03.03.2023 תופסק גביית האגרה על הגשת בקשות ביניים בהליכים אזרחיים.
דף מס' 1 מתוך 20 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון