הודעות, המלצות ומידע כללי

מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים. מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

משרד המשפטים, מנהלת היחידות המקצועיות
השירות מאפשר חתימה מקוונת בפנקס הנוטריונים באמצעות אימות זהות מקוון כתחליף להגעה פיזית למשרדי המחלקה.
עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית
פניית ועדת נוטריונים ארצית ליועצת המשפטית של משרד הבריאות.
עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית
מוצגת עמדת הוועדה בקשר עם תיקון תקנה 10 – מידות הנייר -> צורת האישור הנוטריוני, תיקון תקנה 23(א) – הפקדת צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה ע"י הנוטריון, תיקון בטופס מס’ 7 – אישור כי המצהיר חתם על הצהרתו, תיקון טפסים 11 ו-12 – ביטול מסמך נוטריוני ועוד.
המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים וועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין
לאחרונה התברר, כי ישנה תופעה של מתן אישורים נוטריונים מחוץ למשרדו של הנוטריון (למשל בסניפי בנק, עבור אימות חתימה על מסמכים הנדרשים לצורך ליווי בנקאי), בהם הנוטריון אינו גובה את התוספת הנדרשת עבור פעולה נוטריונית שנעשית שלא במשרדו של הנוטריון, בהתאם לתקנה 9 לתקנות.
דוברות הלשכה
ועדת הנוטריונים של הלשכה פנתה ליועצת המשפטית של משרד הבריאות בבקשה לקבוע נוהל שיאפשר לחולים המאושפזים בבתי חולים הזקוקים לאישור נוטריוני להסתייע ברופאי בתי החולים לקבלת תעודה רפואית.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הוועד המרכזי
הרשימה נערכה על ידי עו"ד יונה דה-לוי, לשעבר יו"ר ועדת הנוטריונים, בהתבסס על פרסומי אמנת האג.
עו"ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה והמחלקה לרישוי נוטריונים
הוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים קבעה נוהל חדש להגשת בקשה לרישיון נוטריון ואמות מידה לעבודתה. הנוהל ואמות המידה וטופס בקשה לרישיון נוטריון חדש פורסמו באתר משרד המשפטים. מעתה ניתן יהיה להגיש בקשות רק על גבי טופס הבקשה החדשה ובהתאם לנוהל.
עו"ד יוסף קמפר, יו"ר ועדת נוטריונים
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יוסף קמפר, וחברי הוועדה מאחלים לכל הנוטריונים והנוטריוניות בפתחה של השנה החדשה, שנה טובה ומתוקה, שנת שלום, שנת בריאות, שנת פרנסה טובה, שנת אתגרים והגשמות.
צוות האתר
מרבית הנוטריונים מנהלים את הרישום ב"ספר הנוטריון". דא עקא, הם נאלצים להכין בעצמם את העמודות ולכתוב את הפרטים הנדרשים בחוברת, דבר הגורם לטרחה ולסרבול. כדי לתת מענה לדרישות הרישום – הפיקה ההוצאה לאור של לשכת עורכי-הדין את "ספר הנוטריון" ובו ספר הנוטריון, פנקס צוואות ופנקס הכנסה/הוצאה – כולם בכריכה אחת.
21.04.2009 | על האפוסטיל
עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי
מהי תעודה לפי אמנת האג מ- 1961 הקרויה "אפוסטיל" ?
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון