פרסומי משטרת ישראל
משטרת ישראל
במסגרת איחוד אג"מ/אק"מ מדור הוצל"פ הפך להיות חולייה בתוך מדור סיור.
רפ"ק מאיר חנוך, ע’ רמ"ד הוצל"פ, משטרת ישראל
המסמך המצורף מביא לידיעת יחידות ההוצל"פ הרקע לתיקונים שבוצעו בחוק ההוצל"פ, ומפרט עיקרי החוקים המהווים בסיס לפעילות יחידות ההוצל"פ של משטרת ישראל.
הנחיית כלל שוטרי משטרת ישראל במועדי ביצוע פקודות הוצל"פ כולל פקודות ידניות.
סנ"צ יורם דניאלי, רמ"ד הוצאה לפועל
המדור עבר לרח’ הסדנא 4, בית צ’מפיון בירושלים.
מאיר חנוך, רפ"ק - ק’ פיקוח ובקרה
טופס 1086 החדש יהיה חלק בלתי נפרד מפקודת המאסר ויכלול את: פרטי הצו, לשכת ההוצל"פ, מס’ תיק, מס’ הליך, שם החייב, ת"ז של החייב וכתובת החייב.
מאיר חנוך, רפ"ק - ק’ פיקוח ובקרה
מודגש בפני כל הגורמים בדגש ללשכות ההוצל"פ שכל פנייה להחזר אגרה תועבר לאחר החלטת רשם למפקד היחידה המשטרתית לעיון בקריטריונים ורק לאחר אישורו, תועבר על-ידו הבקשה לחשבות משטרת ישראל/חוליית הוצל"פ
מאיר חנוך, רפ"ק - ק’ פיקוח ובקרה
בטופס 1086 החדש אין רישום לגבי חייב שחזר מחו"ל. מצ"ב טופס הודעה על חייב שחזר מחו"ל.
מאיר חנוך, רפ"ק - ק’ פיקוח ובקרה
הנחיית כלל שוטרי משטרת ישראל באופן הטיפול בחייבי הוצל"פ ששוחררו בתנאי ערובה של "מעצר בית".
עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי
כיוון שפקודת המאסר חוזרת ללשכת ההוצאה לפועל, יוחזר במצורף גם הדיווח של המשטרה על תוצאות ביצוע הפקודה (טופס 1086), וכך תיחסך מהמשטרה מטלה נוספת של משלוח נפרד של דו"ח התוצאות של ביצוע הפקודה.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי
לראשונה, באדיבותה של משטרת ישראל, יכולים עורכי/ות הדין העוסקים בתחום ההוצל"פ לעיין ולהוריד למחשבם את נוהלי ההוצאה לפועל של המשטרה.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון