מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

ועדת מכרזים
ועדת המכרזים מחליטה לסווג את התקשרות הלשכה עם יועץ אסטרטגי לניהול מאבק הלשכה בשינויי החקיקה הצפויים בכנסת בכל הנוגע למערכת המשפט ולביטולה של הלשכה כתאגיד סטטוטורי עצמאי, כהתקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים הפטורה ממכרז.
לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין בישראל מודיעה בזאת על הוספת האפשרות לתאגיד, המאגד מטפלים, העומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי הקול הקורא, להגיש מועמדותו להתקשרות מול הלשכה לצורך הקמת רשימת פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים פסיכותרפיסטים (לעיל ולהלן: "מטפלים") לרווחת ציבור עורכי הדין, הכל בהתאם למסמכי הקול הקורא.
לשכת עורכי הדין
מטרת הפרויקט הינה ליצור רשימת מטפלים על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין לקבל שירותי סיוע ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכותרפי, באמצעות המטפלים, בפריסה ארצית והכל כמפורט להלן.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון