שו"ת ועוד- עלון למשפט עברי

באייר תשע"ח, מאי 2018, נתקבל בכנסת תיקון לחוק יסודות המשפט תש"מ -1980 שכלל לראשונה בחוק את המונח "משפט עברי".

 

הקמת המדור נועדה לעודד את הטמעת המשפט העברי במשפט הישראלי, שהוא גם ענין לאומי ותרבותי. כמו כן נועד האתר להקל על עורכי הדין, לסייע ולהנגיש את המשפט העברי לציבור עורכי הדין.

 

לצורך כך הוקמה ועדת היגוי בהרכב: כב' השופט והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), פרופ' עו"ד אביעד הכהן נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ועו"ד יצחק נטוביץ יו"ר ועדת משפט עברי בלשכה ומשנה לראש הלשכה.

 

להלן תתי המדורים (או הנושאים) במדור:

  • המשפט העברי בפסקי הדין - מרכז: עו"ד איאן דומיניץ. עורך: עו"ד יוסף שטח. במדור זה יובאו פסקי הדין בהם הייתה התייחסות למשפט העברי.
  • תשובות לשאלות על עמדת המשפט העברי – מרכז: פרופ' אביעד הכהן. במדור זה יינתנו תשובות לשאלות עורכי דין על עמדת המשפט העברי בסוגיות שונות (המדור יעלה לאוויר בהמשך).
  • שו"ת ועוד - עלון למשפט עברי – עורך: עו"ד יוסף שטח. כאן יובאו כל גיליונות העלון שהופקו עד כה.
  • ועדת משפט עברי – מרכז: עו"ד יצחק נטוביץ - דיווחים על פעילות הוועדה והודעות על כנסים ואירועים (המדור יעלה לאוויר בהמשך).
  • שאלות משפטיות בספרי השו"ת – מרכז: עו"ד הרב אופיר סעדון. כאן יסקרו בתמצית מקרים מעניינים ואקטואליים מספרות השאלות והתשובות (המדור יעלה לאוויר בהמשך).
  • אתרים ומכונים למשפט עברי – מרכז: עו"ד הרב צבי קנול. כאן תרוכז רשימת האתרים ומכוני המחקר במשפט עברי וכתובות הדוא"ל שלהם.

עורך המדור: עו"ד יוסף שטח.

 

עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: על כוחה של פשרה; על הפרשנות התכליתית , המשפט הפלילי ועל השוויון במשפט העברי; על ההוגנות והשוויוניות בסדר הדין כמשתקף מחיבורי הגאונים ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: שיקול הדעת שיפוטי בפסק דין על דרך הפשרה: תרומה אפשרית של המשפט העברי; בין שמיטת חובות בדין העברי להפטר חובות במשפט הישראלי; ריבית, הצמדה ושערוך במשפט העברי ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: ההגנה על הסימן המסחרי, על הצרכן, על היצרן ועל השוק - במשפט העברי; שו“ת קם לתחייה – תשובות רבי יוסף אבן ציאח; יישום המשפט העברי - סיכום ביניים וסיכוי ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: מבט מן המשפט העברי על עקרון החוקיות במשפט הפלילי, "תֵּזַת הצבירה", וענישה עקב התנהגות שאינה הולמת בשירות הציבורי; מבט מן המשפט העברי על חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי; כפיית דייר סרבן להצטרף לפרויקט "פינוי בינוי"- היבטים הלכתיים ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: שילוב המשפט העברי בפסקי הדין והדרך להנגשתו; המשפט העברי כחלק מתהליך היסטורי; העדר כשירות משפטית במשפט הפלילי ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: חלוקת רכוש ותשלום כתובה, ועיקר הדין הישראלי; וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב - על פי הרמב"ן והחת"ם סופר; האיסור ל”כבוש” שכרו של עובד ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: עמדת המשפט העברי על כפיית חיסונים, ועיקר הדין הישראלי; הקשר בין תובענות ייצוגיות למשפט העברי; ’איכוני שב”כ’ ו’האזנת סתר’ במשפט העברי ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: פרשנות משפטית במשפט העברי והכללי; ירושת נשים במשפט העברי, במקרא ובחז"ל; דיני המשפחה בישראל בישראל פרוצדורה ומהות ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: פרשנות משפטית במשפט העברי והכללי; ירושת נשים במשפט העברי, במקרא ובחז"ל; דיני המשפחה בישראל בישראל פרוצדורה ומהות ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: המשפט העברי בימי הקורונה - הפחתת דמי השכירות בעקבותיה; פרשנות תכליתית במשפט העברי; הקמת בית דין מיוחד לגירושין ועוד.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון