בחירות למוסדות הלשכה 2023

בחירות למוסדות לשכת עורכי הדין יערכו ביום 20.6.2023, יום שלישי, א' בתמוז התשפ"ג

 

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א -1961 ובפרט הכללים שהותקנו מכוחו, כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, מדברים על הזכאות והכשירות להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה וכן על הזכות להיכלל בספר הבוחרים.

 

בקשה להגשת מועמדות והמסמכים הנלווים לה תוגש בהתאם להוראות ולמועדים הקבועים לעניין זה בחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א -1961, בתקנות ובכללים שנקבעו מכוחו ובהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין שיפורסמו על ידה בהקשר זה מעת לעת, ככל שתפורסמנה.

 

לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 לחצו כאן

 

 

ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, מתכבדת ועדת הבחירות לפרסם את הדוחות הסופיים להלן, כפי שהוגשו ע"י המועמדים למוסדות הלשכה.
ועדת הבחירות
למועצה הארצית, לוועדי המחוזות, לראשות הלשכה ולרשות המחוזות.
דוברות הלשכה
ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין הכריזה כי עו"ד עמית בכר נבחר לראשות לשכת עורכי הדין; ליושב ראש מחוז תל-אביב נבחר עו"ד ליאור שפירא; ליושב ראש מחוז חיפה, נבחר עו"ד שאדי סרוג’י; ליושב ראש מחוז צפון נבחר עו"ד מוחמד נעאמנה; ליושב ראש מחוז דרום נבחר עו"ד אלעד דנוך; ליושב ראש מחוז ירושלים נבחר עו"ד ארז צ’צקס, ליו"ר מחוז מרכז נבחרה עו"ד רומי קנבל.
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 31 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, מודיעה ועדת הבחירות אודות זהות הגורמים המורשים להיות נוכחים בשעת ההצבעה בקלפי, כדלקמן:
ועדת הבחירות
להלן מפורסמים פרוטוקולים של ועדת הבחירות וכן פסקי הדין בעתירות המינהליות ובעתירה לבג"ץ שהוגשו בקשר עם הבחירות למוסדות הלשכה 2023:
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 18 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, לשם חישוב תוצאות הבחירות בלבד, רשאיות שתי רשימות מועמדים למועצה הארצית או לוועד מחוזי להתקשר ביניהן בהסכם בחירות בדבר צירוף קולותיהן בבחירות לאותו מוסד.
ועדת הבחירות
בישיבת ועדת הבחירות מיום 12.6.23 קבעה ועדת הבחירות הנחיות לעניין פתקי הצבעה כדלקמן:
ועדת הבחירות
כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב 1982, אינם מטילים חובה מפורשת על המתמודדים בבחירות לפרסם הסכם קואליציוני אשר הם צד לו ואולם בהתאם לפסיקה הקיימת ומתוקף סמכותה הכללית של ועדת הבחירות לביצוע הבחירות ולהבטחת טוהר הבחירות, יש לפרסם הסכמים קואליציוניים כדי להניחם בפני הבוחר טרם יום הבחירות.
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, מתכבדת ועדת הבחירות לפרסם את הדוחות להלן, כפי שהוגשו ע"י המועמדים למוסדות הלשכה.
ועדת הבחירות
מיקום קלפיות ושעות הצבעה. *ייתכנו שינויים בשעות פעילות קלפיות המשנה (בהתאם לנהלי המקום) ומיקומן – עדכונים יפורסמו במדור הבחירות באתר הלשכה.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון