הודעות וחדשות
מחלקת בחינות והסמכה
בהמשך להודעתה של הלשכה מיום 11.9.23 אודות תקלת מיחשוב שנפלה בעת קליטת נתוני בדיקת העררים שבוצעה בעקבות יישום פסק הדין בעע"מ 4685/23 והעלאת הציונים הנכונים, הרינו להודיע כי למרבה הצער, התברר כי התקלה האמורה לא תוקנה במלואה והציונים שהועלו לאתר הלשכה ביום 11.9.23, גם הם שגויים.
מחלקת התמחות והסמכה
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27/12/2023. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2023 החל מיום 20/8/23. ההרשמה תיסגר ביום 10/10/23.
לאור הערות שהתקבלו, הוחלט על דחיית מועד הראיונות 2024. בהתאם להוראת סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל על מועד ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2024:
מחלקת בחינות והסמכה
בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך שבנדון, נבחנים במועד חורף 2022 (28.12.22) אשר הגישו ערר על מטלת הכתיבה באותו מועד ולא עמדו בהצלחה בבחינת ההסמכה באותו מועד או במועד קיץ 2023, יהיו רשאים להגיש ערר חדש על חלק א’ בלבד (מטלת הכתיבה).
כל המשרות להתמחות אצל שופטים בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובבתי הדין לעבודה בכל המחוזות לשנת 2024 פורסמו באתר קודקס.
מחלקת התמחות והסמכה
להלן פתרון הוועדה הבוחנת לחלקים א’, ב’ (דין דיוני) ו-ג’ (דין מהותי) של בחינת ההסמכה שנערכה ביום 28.6.22.
לשכת עורכי הדין בישראל
הלשכה פועלת מזה זמן באופן יזום להשבת הכספים שבנדון בהתאם ליתרות הזכות הרשומות אצלה, ואף שלחה הודעות בנושא לזכאים. עם זאת, כל מי שסבור כי הוא זכאי להחזר כאמור ולא קיבל הודעה על ביצוע ההחזר ו/או מי שקיבל הודעה אך סבור כי נפלה טעות כלשהי בסכום ההחזר שצורף להודעה, יכול לפנות בבקשה לבדיקת זכאותו.
דוברות הלשכה
הטקס - בו הוסמכו 959 חברות וחברים חדשים, מתוכם 549 עורכות דין ו-410 עורכי דין - התקיים במעמד נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות וראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון