הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

דוברות הלשכה
ההכרזה על מצב חירום מיוחד בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל באשדוד ובאשקלון הוארכה עד יום שלישי, 18.5.21 (כולל).
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
כל מי שמתקשה להתייצב לדיונים עקב המצב יוכל להגיש בקשה מתאימה לבתי הדין למשמעת ובקשות אלו ישקלו במלוא תשומת הלב.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
פורום משפחה וועדת צוואות, ירושה ועזבונות
בימים אלו אנו עמלים על גיבוש נייר עמדה מקיף לתזכיר חוק הירושה, התשפ"א-2021. ציבור עורכי הדין מוזמן להגיש הערותיו עד ליום חמישי 13.5.21.
עו"ד ד"ר סיגל שהב, יו"ר הוועדה
סיכום הממצאים העיקריים כפי שעלו מ – 8 דו"חות ביקורים רשמיים שערכו המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עורכי הדין, במתקני הכליאה השונים, תוך שימת דגש על תנאי הכליאה, תנאים סוציאליים ושמירת זכויותיהם של האסירים והעצורים.
צוות הכנס השנתי
להלן טעימה ממגוון המושבים המקצועיים המרתקים שיתקיימו בכנס השנתי באילת ואשר יקבעו את השיח שעל סדר היום הציבורי בתקופת הכנס.
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה
אנו בלשכת עורכי הדין נערכנו לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות וחוברת זו מהווה חלק מאותה היערכות שנועדה להקל על ציבור עורכות ועורכי הדין את המעבר לתקנות החדשות.
מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 24.5.2021.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה
הוועדה סבורה כי מטרות הצו התמקצעות והתייעלות הן מטרות ראויות וחשובות, ואכן יש מקום להרחיב את סמכויות בית המשפט הכלכלי. יחד עם זאת, הוועדה סבורה שיש לערוך בטיוטת הצו המוצעת שינויים המתייחסים הן לסוג התיקים שיידונו בו והן לפרוצדורה של ניתוב התיקים אליו.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה
לשכת עורכי הדין מקדמת בברכה את התיקון המוצע ותומכת בהקלת הרגולציה על הציבור בהפקדת צוואה. יחד עם זאת, ולאור הקשיים הקיימים בנוסח המוצע המאיינים את היכולת להבטיח כי עריכת הצוואה בוצעה על ידי המצווה עצמו ללא השפעה חיצונית ובאופן העומד בדרישות החוק, אנו ממליצים כי ביצוע ההפקדה מרחוק יעשה באותה המתכונת שאימץ משרד המשפטים לעניין ייפוי כוח מתמשך, דהיינו באמצעות עורך דין המחזיק כרטיס חכם ומאמת בחתימה אלקטרונית את מקוריות הצוואה ואת כשירותו של המצווה.
דף מס' 1 מתוך 112 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון