הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

מחלקת קשרי חברים
לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.
יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה
בעקבות ביקורות במשרדי עורכי דין הנערכות על ידי הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, מוצאת ועדת היגוי לנותני שירות עסקי בלשכה, לשוב ולהזכיר את עיקרי החובות החלות על עורכי הדין במסגרת תפקידם כ"נותני שירות עסקי", וביניהם לעניין אופן מילוי "טופס הכרת לקוח", בעת מתן שירות עסקי.
לשכת עורכי הדין
מטרת הפרויקט הינה ליצור רשימת מטפלים על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין לקבל שירותי סיוע ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכותרפי, באמצעות המטפלים, בפריסה ארצית והכל כמפורט להלן.
צוות האתר
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
לשכת עורכי הדין
לאחר היוועצות עם כלל הגורמים הרלבנטיים, לרבות נשיאת בית המשפט השלום במחוז מרכז, השופטת עינת רון, הוקצה לבית הדין האזורי לעבודה תל-אביב, לצורך הקמת השלוחה בכפר סבא, אולם במבנה בבית משפט השלום בכפר סבא.
עו"ד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת, משרד הבריאות
משרד הבריאות מזמין משפטניות המעוניינות לכהן כנציגות היועצת המשפטית לממשלה בוועדות המשמעת, להגיש מועמדות לתפקיד זה. (*בכל מקום שמופיע לשון נקבה הכוונה היא גם לזכר)
מיסוי מקרקעין, רשות המיסים
לשכת עורכי הדין בישראל
לפני שאתם פונים לחברות שנותנות ייעוץ שאינו משפטי חשוב שתדעו:
אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
מכוח סעיף 93 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, רשאית הלשכה לגבות מחבריה דמי חבר ואגרות למימון פעילותה. עו"ד שאין ביכולתו/ה לשלם את דמי החבר מסיבות המגבילות את עיסוקו ו/או את רמת הכנסתו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי החבר על פי ההנחיות והטופס שלהלן.
דף מס' 1 מתוך 113 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון