הודעות, המלצות ומידע כללי

מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים. מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

משרד המשפטים, מנהלת היחידות המקצועיות
השירות מאפשר חתימה מקוונת בפנקס הנוטריונים באמצעות אימות זהות מקוון כתחליף להגעה פיזית למשרדי המחלקה.
המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים
השירות המבוקש: ביצוע ביקורות על עבודת הנוטריונים בהתאם להוראות חוק הנוטריונים, תשל"ו 1976; ביצוע ביקורות חוזרות לנוטריונים שנמצא כי פעלו שלא בהתאם לדרוש בדין, על פי הוראות המחלקה לרישוי נוטריונים ועוד.
עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית
פניית ועדת נוטריונים ארצית ליועצת המשפטית של משרד הבריאות.
עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית
מוצגת עמדת הוועדה בקשר עם תיקון תקנה 10 – מידות הנייר -> צורת האישור הנוטריוני, תיקון תקנה 23(א) – הפקדת צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה ע"י הנוטריון, תיקון בטופס מס’ 7 – אישור כי המצהיר חתם על הצהרתו, תיקון טפסים 11 ו-12 – ביטול מסמך נוטריוני ועוד.
המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים וועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין
לאחרונה התברר, כי ישנה תופעה של מתן אישורים נוטריונים מחוץ למשרדו של הנוטריון (למשל בסניפי בנק, עבור אימות חתימה על מסמכים הנדרשים לצורך ליווי בנקאי), בהם הנוטריון אינו גובה את התוספת הנדרשת עבור פעולה נוטריונית שנעשית שלא במשרדו של הנוטריון, בהתאם לתקנה 9 לתקנות.
דוברות הלשכה
ועדת הנוטריונים של הלשכה פנתה ליועצת המשפטית של משרד הבריאות בבקשה לקבוע נוהל שיאפשר לחולים המאושפזים בבתי חולים הזקוקים לאישור נוטריוני להסתייע ברופאי בתי החולים לקבלת תעודה רפואית.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הוועד המרכזי
הרשימה נערכה על ידי עו"ד יונה דה-לוי, לשעבר יו"ר ועדת הנוטריונים, בהתבסס על פרסומי אמנת האג.
עו"ד רוחמה סיני, מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה והמחלקה לרישוי נוטריונים
הוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים קבעה נוהל חדש להגשת בקשה לרישיון נוטריון ואמות מידה לעבודתה. הנוהל ואמות המידה וטופס בקשה לרישיון נוטריון חדש פורסמו באתר משרד המשפטים. מעתה ניתן יהיה להגיש בקשות רק על גבי טופס הבקשה החדשה ובהתאם לנוהל.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר, ועדת נוטריונים
ועדת הנוטריונים של הלשכה קיבלה מנוטריון תלונה על כך, שבנק הפועלים אינו מאפשר למיופת כוח לפעול בהתאם לייפוי כוח כללי נוטריוני, שניתן לה על ידי אמה המאושפזת בבית החולים כל עוד לא יוצג האישור הרפואי לפי תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, שבהסתמך עליו התאפשר לנוטריון להחתים את המאושפזת על ייפוי הכוח. הוועדה החליטה לפנות למנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים בסוגיה ולדרוש, כי תופץ הנחיה חד משמעית לכל היועמ"שים של הבנקים בדבר החובה לקיים את הוראות חוק הנוטריונים בנוגע לאישורו של הנוטריון והיותו ראיה מספקת.
עו"ד יוסף קמפר, יו"ר ועדת נוטריונים
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יוסף קמפר, וחברי הוועדה מאחלים לכל הנוטריונים והנוטריוניות בפתחה של השנה החדשה, שנה טובה ומתוקה, שנת שלום, שנת בריאות, שנת פרנסה טובה, שנת אתגרים והגשמות.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון