פרסומי הלשכה
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ
הצעת החוק שבנדון ממתינה לדיון להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה חוק ומשפט בראשותך. הננו מתכבדים להציג את עמדתנו בעניינה כדלקמן: הצעת החוק מציעה לבטל את ריבית הפיגורים לחייב העומד בצו תשלומים. הפורום תומך בהצעת החוק בכפוף למספר סייגים.
פורום הוצאה לפועל ארצי
בעקבות פנייתו של עו"ד יוסף ויצמן, המשנה לראש לשכת עורכי הדין ויו"ר (משותף) של פורום ההוצאה לפועל, הוגשה הצעה לדיון מהיר של חברי הכנסת יואב בן צור ויוסי יונה, המבקשים כי לשכות ההוצאה לפועל תקיימנה קבלת קהל למשך 3 שעות אחר הצהריים לפחות פעמיים בשבוע, ולא רק בשעות הבוקר (8:30-13:30) כפי הנהוג כיום.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצאה לפועל ארצי
להלן פנייתו של פורום הוצאה לפועל של הלשכה ליועמ"ש רשות האכיפה והגבייה בעניין דרישת מערכת ההוצאה לפועל לאישור רשמי של משרד הפנים במקרה של שינוי שם החייב/הנתבע. כמו כן מצורף המענה של רשות האכיפה והגבייה לפנייה.
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי וסגן ראש הלשכה
לנוכח המצב הביטחוני והמדיני ולאחר הערכה מחדש בתקופה זו אנו ממליצים בתיאום עם מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר דוד מדיוני, להמשיך ולגלות רגישות ואחריות ציבורית, ובהקשר זה לא להטיל עיקולי צד ג’ ולא לנקוט הליכים מבצעיים בהוצאה לפועל מכל סוג שהוא בתקופה זו.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצאה לפועל
נייר העמדה מוגש בתגובה למכתבה שלהלן של דוברת רשות האכיפה והגבייה, עו"ד שמרית רגב שרייבר ולנוהל שהועברו להתייחסות הפורום בתחילת חודש דצמבר 2013.
עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה
ועדת החוקה של הכנסת בראשות ח"כ דוד רותם אימצה את עמדת לשכת עורכי הדין שקראה לבטל את הסמכות שניתנה לרשויות המקומיות, וקראה לשר האוצר יאיר לפיד לבטל את ההסמכה שניתנה לרשויות המקומיות לגבות חובות לפי פקודת המשיבים (גביה).
פורום הוצאה לפועל של הלשכה
הפורום מתנגד להצעה, בין היתר שכן מדובר בהחלת הסדר שונה מהנהוג לגבי ביצוע שטרות. בנוסף, ההצעה תקשה על זוכים במימוש זכויותיהם כנגד חייבים, והצורך באישור מסירה מעלה את הוצאות המסירה ומצריך ביצוע חקירה. אין לכלול תיקון זה בחוק ההסדרים ולקיים דיון פומבי וציבורי בנדון בוועדת חוקה חוק ומשפט.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ
בית משפט השלום בתל אביב התרה בבנקים כי התעלמות מצו עיקול שהוטל על חשבונו של חייב, מהווה פגיעה בשלטון החוק. כתבתה של ליטל דוברוביצקי.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה פורום הוצל"פ
מתוך טורו של נתיב נחמני - שכר טרחה. פורסם בעיתון מעריב ביום 2.2.12.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה בכיר, פורום הוצאה לפועל שליד הוועד המרכזי
מכתב ומכתב תשובה ליוע"ש רשות האכיפה והגביה מיו"ר פורום הוצל"פ של הלשכה.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון