פרסומי הלשכה
עו"ד שמעון לפיד, ממונה על פורום הוצל"פ של הלשכה
אנו סבורים שתקנה 3(ב) המוצעת מנוגדת להוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה וחוק ההוצאה לפועל ולכן יש לבטלה. מקל וחומר שעה שמדובר בתקנה אשר מפלה את חברות התקשורת לרעה מול יתר הזוכים בעלי חובות פסוקים בהוצאה לפועל.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ
הפורום תומך בטיוטת התקנות בנוסח המוצע. עם זאת אנו סבורים, כי יש לתת את הדעת לדגשים הבאים ולשקול את שילובם בנוסח התקנות: יש לאפשר הטלת הוצאות בגין הארכת דיון שלא לצורך גם על בעל דין שאינו מיוצג ויש לאפשר הוצאות גם בגין ביזיון ההליך ו/או ביזיון הרשם.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצל"פ
הצעת החוק שבנדון ממתינה לדיון להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה חוק ומשפט בראשותך. הננו מתכבדים להציג את עמדתנו בעניינה כדלקמן: הצעת החוק מציעה לבטל את ריבית הפיגורים לחייב העומד בצו תשלומים. הפורום תומך בהצעת החוק בכפוף למספר סייגים.
פורום הוצאה לפועל ארצי
בעקבות פנייתו של עו"ד יוסף ויצמן, המשנה לראש לשכת עורכי הדין ויו"ר (משותף) של פורום ההוצאה לפועל, הוגשה הצעה לדיון מהיר של חברי הכנסת יואב בן צור ויוסי יונה, המבקשים כי לשכות ההוצאה לפועל תקיימנה קבלת קהל למשך 3 שעות אחר הצהריים לפחות פעמיים בשבוע, ולא רק בשעות הבוקר (8:30-13:30) כפי הנהוג כיום.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר, פורום הוצאה לפועל ארצי
מתוך נייר העמדה: "הצעת החוק משנה את מערכת האיזונים שבין החייב לזוכה, בכך שמטיבה עם החייב וגם עם המדינה על חשבונו של הזוכה, וזאת על אף שבידו פס"ד חלוט או חוב מוכח. היא מטיבה עם החייב באמצעות מניעת טלטולו ללשכת הוצאה לפועל רחוקה. היא מטיבה עם המדינה שכן מסייעת בצמצום עלויות ההסעה והקצאת ניידות משטרה. אבל היא פוגעת בזוכה, שכן בהעדר מרות ישירה של הרשם על החייב הנמצא מרחוק, היא מפחיתה את יכולת ההתרשמות האישית של הרשם, ופוגעת בהרתעת החייב מלשקר.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר פורום הוצאה לפועל ארצי
להלן פנייתו של פורום הוצאה לפועל של הלשכה ליועמ"ש רשות האכיפה והגבייה בעניין דרישת מערכת ההוצאה לפועל לאישור רשמי של משרד הפנים במקרה של שינוי שם החייב/הנתבע. כמו כן מצורף המענה של רשות האכיפה והגבייה לפנייה.
הנהלת בתי המשפט
באחרונה התברר, כי מוגשות לבית המשפט בקשות רשות ערעור על החלטות רשמי ההוצאה לפועל, זאת מבלי שצורפה החלטת ראש ההוצאה לפועל נשוא בקשה רשות הערעור.
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי וסגן ראש הלשכה
לשכת עורכי הדין עומדת בקשר הדוק וישיר עם נציגי רשות האכיפה והגבייה, ומתריעה מידי יום על תקלות במערכת. כתוצאה מכך נפתחות קריאות עבודה דחופות אצל אנשי הרשות, כאשר לחלקן כבר ניתנו פתרונות. אנו נוסיף ונעדכן באופן שוטף בעניינים אלה במסגרת פורום ההוצל"פ הארצי.
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי וסגן ראש הלשכה
נוכח הפסקת האש ולאחר הערכה נוספת, אנו סבורים יחד עם מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר דוד מדיוני, כי יהיה נכון לחזור לפעילות במתכונת רגילה (שיגרה ) החל מיום ה- 01 לספטמבר 2014 (מועד סיום פגרת הקיץ בלשכות ההוצאה לפועל).
עו"ד ליאור שפירא, יו"ר פורום הוצל"פ ארצי וסגן ראש הלשכה
לנוכח המצב הביטחוני והמדיני ולאחר הערכה מחדש בתקופה זו אנו ממליצים בתיאום עם מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר דוד מדיוני, להמשיך ולגלות רגישות ואחריות ציבורית, ובהקשר זה לא להטיל עיקולי צד ג’ ולא לנקוט הליכים מבצעיים בהוצאה לפועל מכל סוג שהוא בתקופה זו.
דף מס' 1 מתוך 6 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון