מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו״ד פרופ׳ מוחמד ותד, עו״ד ד״ר יעל עפרון
רשימה קצרה זו עוסקת בחשיבות הנגשת לימודי המשפט לפריפריה בכלל ולמכללה האקדמית צפת כמקרה בוחן. אנחנו מבקשים לטעון, כי חינוך משפטי במסגרת של מכללה ציבורית בפריפריה חייב להעניק לסטודנטים ידע משפטי, אקדמי ומעשי, אבל גם לפתח בקרב הסטודנטים כלים לאחריות חברתית ולרגישות רב-תרבותית.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 03/2021 עד 04/2021.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 11 אפריל 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
ד"ר ליאת פרנקו, עו"ד, מרצה במכללה האקדמית צפת
בשבועות האחרונים נפוצו שמועות ופורסמו פוסטים כי ה- 25.4 זהו ’יום האונס הבינלאומי’ - "Rape Day" - יום המדרבן גברים לתקוף מינית, לתעד את מעשיהם ואז להפיצם ברשתות חברתיות. בעידן בו "העם אמר את דברו" ודברו הוא אלים, פוגעני ומסית בעיקר על גבי פלאטפורמות שבהם ילדים ובני נוער נמצאים, עלינו לספוג את הכרסום בחופש הביטוי ולחשב מסלול מחדש.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה
הוועדה סבורה כי מטרות הצו התמקצעות והתייעלות הן מטרות ראויות וחשובות, ואכן יש מקום להרחיב את סמכויות בית המשפט הכלכלי. יחד עם זאת, הוועדה סבורה שיש לערוך בטיוטת הצו המוצעת שינויים המתייחסים הן לסוג התיקים שיידונו בו והן לפרוצדורה של ניתוב התיקים אליו.
עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה
לשכת עורכי הדין מקדמת בברכה את התיקון המוצע ותומכת בהקלת הרגולציה על הציבור בהפקדת צוואה. יחד עם זאת, ולאור הקשיים הקיימים בנוסח המוצע המאיינים את היכולת להבטיח כי עריכת הצוואה בוצעה על ידי המצווה עצמו ללא השפעה חיצונית ובאופן העומד בדרישות החוק, אנו ממליצים כי ביצוע ההפקדה מרחוק יעשה באותה המתכונת שאימץ משרד המשפטים לעניין ייפוי כוח מתמשך, דהיינו באמצעות עורך דין המחזיק כרטיס חכם ומאמת בחתימה אלקטרונית את מקוריות הצוואה ואת כשירותו של המצווה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור ריבוי הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, בידי ועדות האתיקה התקבלו תלונות רבות בעניין הנדון כנגד עורכי דין, הקשר שלהם עם היזם, הנאמנות לדיירים, טענות רבות על שידול בתחום ועוד. החלטה זו מרכזת את כל החלטות האתיקה בתחום התחדשות עירונית.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 10 מרץ 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ברי כי ייצוג בהליך משפטי על ידי נבחר הציבור נגד הלשכה או מוסדותיה יוצר קושי בלתי נמנע לעורך הדין נושא התפקיד, בשל המתח המובנה שבין הרצון לייצג את לקוחו נאמנה לבין הרצון לבצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור בלשכה.
כשחושבים על עתיד מערכת המשפט המודרנית נדמה כי ישנו סגמנט אחד שיופיע בכל תכנון עתידי: זמן! נצפה שמערכת המשפט תהיה מהירה יותר בכל אחד משלביה: מהכנת כתבי בי-הדין, דרך הגשתם, מסירתם (לצדדים שבתיק), קביעת דיונים קרובים ומהירים, ניהול הליך מהיר ויעיל ועד מתן פסק הדין, ההכרעה והמימוש.
דף מס' 1 מתוך 123 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון