מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

פקודת המכס מסמיכה את פקידי המכס לתפוס סחורה מיובאת בגין חשד לביצוע עבירות מסוימות, ובהמשך גם להחרימם לטובת המדינה. לאחרונה ניתנה החלטת בית משפט השלום בנצרת [ת"א (שלום נצ’) 39125-06-23 שעראוי נ’ מדינת ישראל - משרד האוצר בית המכס חיפה (נבו 16.7.23)] במקרה שבו נתפסה מכולה מיובאת בגין חשד להברחת אמל"ח, והוחלט לדחות את בקשת היבואן לצו עשה זמני להשבת הטובין שנתפסו. על כך בהרחבה בסקירה שלפנינו.
24 פעמים, לא פחות, הוגדר "מבחן הרווח" לחלוקת דיבידנדים כ"מבחן טכני", על-ידי שופטי בית-המשפט העליון יצחק עמית ודוד מינץ, בפסק-הדין בעניין ברוט נגד דסק"ש. ובכן, בכל הכבוד, מדובר בטעות. מבחן הרווח ממש איננו מבחן טכני, וטוב יעשו בתי-המשפט אם יימנעו מלהוסיף וליישם גישה זו בעתיד. ברשימה זו אסביר מדוע פסק-הדין החדש הוא שגוי בסיווגו את מבחן הרווח כטכני, וכיצד צריכים דירקטורים להחליט על חלוקת דיבידנדים במצב המשפטי שנוצר כעת.
השחקנים השונים בעולם הייבוא מתמודדים באופן תדיר עם מגוון סיכונים הכרוכים בפעילותם העסקית. כך למשל, חוק סוכני המכס מסמיך את אגף המכס להטיל על סוכן שפעל בניגוד לדין סנקציות שונות לרבות מחיקה מפנקס סוכני המכס. בעניין זה, לאחרונה נדונה בבית המשפט המחוזי בירושלים [עת"מ 2054-12-22 הלנס שילוח בינלאומי ועמילות מכס בע"מ נ’ רשות המיסים בישראל (נבו 22.5.2023)] עתירה מנהלית שהגישה סוכנת מכס כנגד אגף המכס בגין מחיקתה הזמנית של הסוכנת מפנקס סוכני המכס, ועל כך ארחיב בסקירה הבאה.
מחלקת חקיקה, רגולציה והוועדות המקצועיות
מוצג לעיונכם/ן הדו"ח המסכם של פעילות הוועדות המקצועיות שליד המועצה הארצית לשנת המשפט תשפ"ג - 1.9.2022-20.6.2023.
התובעת, העוסקת בייצור מוצרי מאפה קפואים שמיועדים לאפייה לאחר הפשרתם, ייבאה מכונה לחיתוך לחם ומיקסרים תעשייתיים. בית המשפט קבע באופן חד משמעי כי מדובר במכונות המשמשות בתעשיית האפייה, משום שהן מכונות תעשייתיות המהוות חלק מקווי ייצור דברי מאפה קפואים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
שאלות אתיות המתעוררות במצבים בהם עורך הדין היה עד לצוואה או ערך אותה, ולאחר מכן הוא מתבקש לייצג בהליכים משפטיים את אחד היורשים הטוען לקיום הצוואה.
לאחרונה נדונה בבית משפט השלום באשקלון [ת"א (שלום אש’) 41938-12-19 גויטע נ’ א.ב מסטר קרגו בע"מ (נבו 16.2.2023)] תביעה נזיקית שהגיש יבואן כנגד חברת שילוח וחברת עמילות מכס בטענה כי זייפו את מסמכי הייבוא וגרמו נזקים ממוניים ואחרים, ועל כך בסקירה שלהלן.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין לחודשים 02/2023 עד 03/2023.
במאמר זה אסקור את פסק דינו העקרוני של כב’ המפקח על רישום מקרקעין בחולון [ת’ (המפקח על רישום מקרקעין חולון) 14-22 ניידנוב נ’ נציגות הבית המשותף ברחוב תלמים 7 גני אביב לוד (נבו 14.3.2023)] אשר דן בסכסוך בין בעלת דירה בבית משותף (התובעת) לבין נציגות הבית המשותף והחברה המתחזקת של הבית המשותף (הנתבעות), סכסוך שנסב על היקף חובתן של הנתבעות לפתוח ולנהל חשבון בנק ייעודי עבור הבית המשותף.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין לחודשים 09/2022 עד 11/2022.
דף מס' 1 מתוך 121 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון