מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין לחודשים 09/2022 עד 11/2022.
עו"ד יובל טייק, ממונה הוועדה
ועדת בנקאות ופיננסים של לשכת עורכי הדין החלה להפיץ ניוזלטר שירכז חידושי פסיקה, חקיקה, הנחיות ומידע בתחום הבנקאות. ועדת בנקאות ופיננסים פועלת בכדי לסייע לחברים בכל הנדרש מול המערכת הבנקאית ובכלל בתחום הבנקאות והמערכת החוץ בנקאית. במידה ותבקשו לשתף אותנו בפסיקה, מאמרים וכיו"ב, נשמח לקבלם ולהפיצם.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסומה של החלטה את/67/21 בעניין התנהלות עורכי דין בפרויקט התחדשות עירונית ולאור פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית, ריכזה הוועדה מספר סוגיות נוספות אשר יסייעו לציבור עורכי הדין עת הן יגיעו לפתחם.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין לחודשים 06/2022 עד 08/2022.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: על כוחה של פשרה; על הפרשנות התכליתית , המשפט הפלילי ועל השוויון במשפט העברי; על ההוגנות והשוויוניות בסדר הדין כמשתקף מחיבורי הגאונים ועוד.
עו"ד יוסף שטח, עורך, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין בישראל
ראש הלשכה על חשיבות הניסוח משפטי ודברי ברכה; עברית במסמכים שלשונם עברית – ליקויים בניסוחי חקיקה; דגש כבד – דגש חלש - על הדגשות במסמכים משפטיים; "השורה התחתונה – לשורה הראשונה!" - על שילוב הטיעון המשפטי העיקרי בראש המסמך ועוד.
נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
לרגל פרסום הדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות מצאנו לעמוד על חשיבות פועלה של הנציבות ולהעלות על נס מספר החלטות מרכזיות שניתנו על ידיה במהלך השנה החולפת, אשר ראוי כי יובאו לפני כלל ציבור עורכי הדין. החלטות אלו מלמדות על החשיבות בהגשת תלונות לנציבות, העשויות להצביע על ליקוי בהתנהלותם של מייצגי המדינה בערכאות ועל תרומת הנציבות לתיקון ולשיפור תפקודם, באופן שיש בו כדי לחזק את שלטון החוק בישראל.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 23 יוני-יולי 2022, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין לחודשים 04/2022 עד 05/2022.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 22 אפריל-מאי 2022, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
דף מס' 1 מתוך 120 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון