טפסים
טופס בקשה לאמן מתמחה יש למלא ולשלוח אל הגב’ דלי יונה במייל: dali@israelbar.org.il
אריה כהן, סמנכ"ל מקצועי, הרשות לאכיפה וגבייה
לאור הפרדה של הרשות לאכיפה וגבייה מהב"ה, התקנות והנהלים המשותפים לא תקפים בנושא ייפוי כח. רצ"ב הנוהל שהופעל החל מ-1/1/2012.
לנוחיות חברי/ות המחוז, מצורפים בזאת הנוהל והטפסים הרלוונטים.
רשות האכיפה והגבייה
בהעדר פרטים מספקים לא תוכל הגזברות לאתר את מקור התשלום ועל כן הכספים יוחזרו לבנק אשר ממנו בוצעה ההעברה ללא זיכוי החוב בתיק.
לנוחיות חברי/ות המחוז, מצורפים בזאת הנוהל והטפסים הרלוונטים.
אגף הוצל"פ ארצי, רשות האכיפה והגבייה
רצ"ב טופס בקשות זוכה – 4. זהו טופס זמני וניסיוני שמיועד להגשת בקשות זוכה להטלת הגבלות חייב בתיק.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון