מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה" או "עורך המכרז") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות ללשכת עורכי הדין, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה. את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 15.08.2021 בשעה 14:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה" או "עורך המכרז") פונה בזאת לקבלת הצעות לייצור ואספקת גלימות עורכי דין ללשכת עורכי הדין, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה. את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 15.08.2021 בשעה 14:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
במסגרת החלטתה מהיום (22.12.2020), החליטה ועדת המכרזים כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יוארך עד ליום 31.12.2020.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך להודעה מיום 10.12.2020 על "הארכת המועד להגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס’ 8/2020 לפיתוח ולמתן שירותי תמיכה למימוש אתר אינטרנט, אזור אישי ואפליקציה עבור לשכת עורכי הדין, וכן הודעות נוספות", ולשם נוחיות המציעים, מצ"ב נוסחים מעודכנים של ערבויות ההגשה והביצוע.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון