מידע כללי וחקיקה

הבחינה באתיקה מקצועית לעורכי דין זרים המבקשים להעניק בארץ שירות וייעוץ בדין הזר תתקיים ביום שלישי,30  באפריל 2019 בשעה 10:00 בירושלים.

 

ניתן להירשם לבחינה באמצעות הטופס המצ"ב: , לפורמט pdf לחצו כאן.

 

להורדת מבחן לדוגמא (התשובות הנכונות מסומנות במסמך) - לחץ/י כאן

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליהודית ליאני בדוא"ל: ForeignLawyer@Israelbar.org.il .

יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
יהודית ליאני, בחינות דיני מדינת ישראל לעולים ומשפטנים מחו"ל , ומרשם עורכי דין זרים
יהודית ליאני, מרשם עורכי דין זרים
לשכת עורכי הדין החלה את יישום תיקון מס’ 33 לחוק לשכת עורכי הדין 1961 המתיר לעורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים להעניק ייעוץ משפטי בישראל בנושא הדין הזר בו הוסמכו.
פרק ג’ לחוק ההתייעלות הכלכלית 2009.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון