דוח פעילות שנתי

מדי שנה, סמוך לאחר תחילת שנת המשפט, מגיש מנכ"ל הלשכה למועצה הארצית – דו"ח פעילות. הדו"ח מקיף וכולל עניינים למכביר. בין השאר ניתן למצוא בו: מידע כללי על הלשכה, סקירה של פעילות מוסדות הלשכה וועדותיה, מידע על פעילות הוועדים המחוזיים, נתונים סטטיסטיים, תקציב הלשכה ועוד.

דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשפ"א (מ- 1 ספטמבר 2020 ועד 31 באוגוסט 2021).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התש"פ (מ- 1 ספטמבר 2019 ועד 31 באוגוסט 2020).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ט (מ- 1 ספטמבר 2018 ועד 31 באוגוסט 2019).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ח (מ- 1 ספטמבר 2017 ועד 31 באוגוסט 2018).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ז (מ- 1 ספטמבר 2016 ועד 31 באוגוסט 2017).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת הסמנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ו (מ- 1 ספטמבר 2015 ועד 31 באוגוסט 2016).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת הסמנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ד (מ- 1 ספטמבר 2013 ועד 31 באוגוסט 2014).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת הסמנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ב (מ- 1 ספטמבר 2012 ועד 31 באוגוסט 2013).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"ב (מ- 1 ספטמבר 2011 ועד 31 באוגוסט 2012).
דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשע"א (מ- 1 ספטמבר 2010 ועד 31 באוגוסט 2011).
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון