בחירות למוסדות הלשכה 2019

בחירות למוסדות לשכת עורכי הדין יערכו ביום 18.6.19, יום שלישי, ט"ו בסיוון התשע"ט

 

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א -1961 ובפרט הכללים שהותקנו מכוחו, כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, מדברים על הזכאות והכשירות להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה וכן על הזכות להיכלל בספר הבוחרים.

 

בקשה להגשת מועמדות והמסמכים הנלווים לה תוגש בהתאם להוראות ולמועדים הקבועים לעניין זה בחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א -1961, בתקנות ובכללים שנקבעו מכוחו ובהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין שיפורסמו על ידה בהקשר זה מעת לעת, ככל שתפורסמנה.

 

לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 לחצו כאן

 

 

ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 10ד (ז) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מוגש דו"ח ביקורת אודות ובקשר עם הדוחות הסופיים המתייחסים לתרומות ולהוצאות של המועמדים לתפקיד ראש הלשכה, רשימות המועמדים למועצה הארצית, המועמדים לתפקיד יושבי ראש הוועדים המחוזיים ורשימות המועמדים לוועד המחוזי.
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, מתכבדת ועדת הבחירות לפרסם את הדוחות הסופיים להלן כפי שהוגשו ע"י המועמדים למוסדות הלשכה.
עו"ד שלי ואקנין-אדם, ממונה על ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, עד לתאריך 16.7.2019 לכל היותר, מועמד יגיש דו"ח מעודכן (סופי), בו בנוסף יכללו תרומות אשר נתקבלו על ידו עד 14 ימים לאחר מועד הבחירות.
ועדת הבחירות
למועצה הארצית, לוועדי המחוזות, לראשות הלשכה ולרשות המחוזות.
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, מתכבדת ועדת הבחירות לפרסם את הדוחות להלן כפי שהוגשו ע"י המועמדים למוסדות הלשכה.
ועדת הבחירות
טבלאות מפורטות הכוללות את סך הקולות ואופן חלוקת המנדטים לסיעות השונות שהתמודדו בבחירות למוסדות הלשכה, הן במועצה הארצית והן במחוזות.
ועדת הבחירות
ראש הלשכה, ראשי המחוזות וחברי/ות המועצה והוועדים המחוזיים.
דוברות לשכת עורכי הדין בישראל
בחירות שהתקיימו ב-18.6.19 ב-154 קלפיות ברחבי הארץ הצביעו למועצה הארצית 19,155 מתוך 67,000 עורכי הדין בעלי זכות ההצבעה (28.4 אחוז).
ועדת הבחירות
מיקום קלפיות ושעות הצבעה. *ייתכנו שינויים בשעות פעילות קלפיות המשנה (בהתאם לנהלי המקום) ומיקומן – עדכונים יפורסמו במדור הבחירות באתר הלשכה.
ועדת הבחירות
בהתאם לסעיף 17 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), תשמ"ב-1982, להלן שמות המועמדים לתפקיד ראש הלשכה, שמות המועמדים לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי בכל מחוז, רשימת המועמדים למועצה הארצית ולוועדים המחוזיים, הכל כפי שאישרה ועדת הבחירות ביום 22.5.19.
דף מס' 1 מתוך 5 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון