דוחות הממונה

פרטי הממונה על יישום חוק חופש המידע:
עו"ד עמית פרלמן
טלפון: 03-6362216
דוחות הממונה משנים קודמות ניתן למצוא במסגרת דוחות הפעילות השנתיים במדור "דו"ח פעילות שנתי"
 

תשלום עבור אגרת בקשה (בסך 20 ₪) ניתן לבצע באופן הבא:

  1. העברה בנקאית לחשבון על שם לשכת עורכי הדין בישראל המנהל בסניף מספר 772 של בנק הפועלים, חשבון מספר 295808.
  2. חיוב בכרטיס אשראי בפנייה טלפונית לגזברות הלשכה, באמצעות רו"ח תומר יזדי במספר 03-6361303.

את האישור על ביצוע התשלומים יש להעביר לממונה על יישום חוק חופש המידע, עו"ד עמית פרלמן, באמצעות דואר, או דוא"ל בכתובת  amit@israelbar.org.il .

 

עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשפ"ג (מ- 1 ספטמבר 2022 ועד 31 באוגוסט 2023).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשפ"ב (מ- 1 ספטמבר 2021 ועד 31 באוגוסט 2022).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשפ"א (מ- 1 ספטמבר 2020 ועד 31 באוגוסט 2021).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התש"פ (מ- 1 ספטמבר 2019 ועד 31 באוגוסט 2020).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשע"ט (מ- 1 ספטמבר 2018 ועד 31 באוגוסט 2019).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשע"ח (מ- 1 ספטמבר 2017 ועד 31 באוגוסט 2018).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשע"ז (מ- 1 ספטמבר 2016 ועד 31 באוגוסט 2017).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשע"ו (מ- 1 ספטמבר 2015 ועד 31 באוגוסט 2016).
עו"ד עמית פרלמן, הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה כולל את הבקשות שטופלו בשנת המשפט התשע"ה (מ- 1 ספטמבר 2014 ועד 31 באוגוסט 2015).
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון