בקשות ותשובות
הפונה מבקש את פירוט ההתנגדויות לקבלת חברים בלשכת עורכי הדין שהוגשו בהתאם לסעיפי חוק לשכת עורכי הדין וכללי הלשכה ולרבות מועד הגשת ההתנגדות, זהות עורך הדין שההתנגדות כוונה כלפיו, זהות המתנגד, העתק ההתנגדות והעתק ההחלטה שעסקה ותאריכה וכן ציון האם ההתנגדות התקבלה או נדחתה ובאיזה רוב מתוך חברי הועדה. ככל שהתקיים הליך משפטי בקשר להתנגדות ו/או להחלטה נבקש את מספרו, פרטיו ותוצאתו.
הפונה מבקשת לקבל צילום כל ההסכמים שנחתמו על ידי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי לבין הסניגוריה הציבורית או משרד המשפטים בעניין עו"ד רונאל פישר.
הפונה מבקש לדעת כיצד הוא וכל אדם בישראל יכול להיות נגיש לרשימת עורכי הדין המוסמכים במדינת ישראל ואם יש ברשימת מאגר כזה גם חלוקה לפי תחומי התמחויות ואם יש בה מידע נוסף כגון מספר רשיון ההסמכה, תאריכו, מספר תעודת זהות, יישוב וכדומה.
הפונה מבקש עבור מרשו מסמכים אשר נערכו על ידי עורך דינו שנפטר ושלא העביר לידי הלקוח את המסמכים בהם טיפל.
הפונה מבקשת את אופן תחשיב הניקוד בערעור שהוגש על ידיה על מטלת הניסוח (שאלה פתוחה) במבחן שהתקיים במועד דצמבר 2020.
הפונה מבקשת מידע אודות התפלגות התשובות בקשר לשאלות בבחינה (דו"ח ניתוח פריטים), את הציונים הסופיים בחלוקה לחלקי הבחינה (לרבות לאחר ההשגות) וכן מידע על תהליך הבדיקה של הבחינות.
הפונה מבקשת מידע אודות מספר הנבחנים שענו תשובה נכונה או שגויה בקשר לשאלות בבחינה (דו"ח ניתוח פריטים) וכן על נתוני ההשגות על השאלות השונות בבחינה.
הפונה מבקש מידע אודות מקרים בהם סירבה הלשכה לבעלי עבר פלילי להתקבל ללשכה עד לאחר מחיקתו. עוד מבקש הפונה הפניות להליכים משפטיים בהם שינתה הלשכה עמדתה בקשר לקבלה לשורות הלשכה של בעלי עבר פלילי שנמחק, במקום שהתיישן.
הפונה מבקש לדעת את עודפי תקציב 2020 של הלשכה הארצית ושל מחוזות הלשכה, וכן את חלוקת תקציב 2021 ומועד אישורו.
הפונה מבקש לקבל את שמותיהם/ן של חברי/ות ועדות האתיקה (ארצית ומחוזיות) וכן את שמות הדיינים/ות בבתי הדין המשמעתיים (ארצי ומחוזיים).
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון