משבר הקורונה - כל העדכונים
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, ההנחיה שלפיה לא יידחו מן המרשם מסמכים אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, ואשר אינם עומדים בדרישות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018 , תימשך בשלב זה עד ליום 23.01.22 (כולל).
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
נוכח התפשטות נגיף הקורונה, והיעדרות עובדים רבים, ובהם מזכירים משפטיים רבים בכל רחבי הארץ, לא יידחו מן המרשם מסמכים, אשר יוגשו לבתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום, בתאריכים 12.1.11 ועד 16.1.22 (כולל) ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות. בתקופה האמורה המסמכים ייקלטו לתיקים ללא בדיקת מחדלים. האמור לא יחול על מסמכים המוגשים לבית המשפט העליון.
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
נוכח ריבוי מקרי התחלואה והבידודים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולשם שמירה על בריאות הציבור, בעלי הדין, עורכי הדין, העובדים והשופטים, ועל מנת לאפשר רציפות תפקודית במערכת בתי המשפט, להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין מיום 10.1.2022.
מערכת בתי המשפט
לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
רשות האכיפה והגבייה
עדכון בנושאים: קבלת קהל במערכת ההוצאה לפועל; הגשת בקשות בערוצים החלופיים; צווי הבאה; התייצבות לאחר אזהרה או טרם הגבלות ועוד.
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
בתקופת הודעה זו ההליכים שיישמעו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה יתנהלו תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה), התשפ"א - 2020 .
השופט ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט
להלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין בהמשך להחלטת הממשלה מיום 6/1/21 וזאת על דעת נשיאת בית המשפט העליון, כב’ השופטת אסתר חיות, ובתיאום עם ממלא מקום שר המשפטים, חה"כ בנימין (בני) גנץ ועם ראש לשכת עורכי הדין עוה"ד אבי חימי:
דוברות הלשכה
למרות הכוונה להמשיך את פעילות בתי המשפט באופן סדיר גם בתקופת הסגר הכללי, הצליחה הלשכה להביא להישגים משמעותיים בקשר לעבודת עורכי הדין בכלל, ומול בתי המשפט בפרט.
דוברות הלשכה
פנייתו של ראש הלשכה, עו"ד אבי חימי, לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, לשר הבריאות, מר יולי אדלשטיין ולשר המשפטים מר בני גנץ, להקצות לאלתר חיסונים לחברי לשכת עורכי הדין הבאים במגע יום יומי עם ציבור באולמות בתי המשפט הסגורים.
לשכת עורכי הדין בישראל
מוקד שירות ייעוץ משפטי מיוחד לאזרחי המדינה. עשרות עורכות ועורכי דין מתנדבים יתנו לך ייעוץ משפטי ראשוני בנושאים: דיני משפחה, דיני עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל.
דף מס' 1 מתוך 14 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון