הצטרפות להליכים משפטיים

לשכת עורכי הדין מצטרפת מעת לעת להליכים משפטיים בהם היא סבורה כי חשוב שעמדתה של הלשכה תשמע. כל עו"ד רשאי לבקש מהלשכה להצטרף כ'ידיד בית משפט' להליך בו הוא מייצג, או לבקש את חוות דעתה של הלשכה בנושא המצריך את מומחיותה.

 

הבקשות נבחנות על ידי הפורומים המקצועיים בלשכה שמגבשים את עמדתם המקצועית והמועצה הארצית, לאחר קבלת עמדת הפורמים המקצועיים, מקבלת את ההחלטה האם להצטרף להליך.

 

את הבקשות יש להגיש לפי הטופס המצורף ולשלחן למייל: roshlishka@israelbar.org.il בצירוף כל החומר הרלוונטי כמפורט בטופס.

 

להורדת הטופס לחצו כאן

 

עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם
עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם
עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם
עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם
עו"ד שרה אליהו יצחקוב, ממונה תחום משפט חוקתי וזכויות אדם
בהתאם לעמדת לשכת עורכי הדין, אשר הוגשה בתיק ובהמשך לפסיקה קודמת של בית המשפט העליון בעניין תשלום לנושה המצליח להגדיל את קופת הפירוק, דעת הרוב קבעה כי פסיקת בית המשפט המחוזי שאפשרה למדינה לחלט את כל שכר הטרחה שגויה, וכי עורכי הדין שייצגו את ביבי כבישים על בסיס הצלחה זכאים כבר עתה לתשלום חלקי של שכר הטרחה וזאת בשל כך שאלמלא עבודתם כלל למדינה לא היה מה לחלט. בית המשפט העליון אף הורה למחוזי לקחת במסגרת שיקוליו את התעריף המינימאלי של הלשכה. אילו צו החילוט היה ניתן בשלב מוקדם בהליך של חברת ביבי כבישים, הרי שהיה צורך לשלם עבור ייצוג משפטי שיגן על הסכומים שנפסקו לטובת ביבי כבישים, תשלום שלא נעשה לא על ידי המדינה ולא על ידי ביבי כבישים. הלשכה סבורה כי עמדת המדינה ולפיה ניתן לחלט שכר טרחה במקרים שכאלו מצריכה מחשבה מחדש ובכוונתה להמשיך ולעמוד על זכויותיהם של ציבור עורכי הדין בעניין".
דוברות הלשכה
הלשכה מבקשת להצטרף כידיד בית המשפט לעתירתה של התנועה למען איכות השלטון בישראל, במסגרתה מבקשת העמותה למנות באופן מידי שר משפטים קבוע, לאחר פקיעת כהונתו של מ"מ שר המשפטים, ח"כ בני גנץ.
1. טופס הבקשה להצטרפות; 2. חוות דעת פורום מיסים; 3. עתירה למתן צו על תנאי
1. עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לדיון דחוף 2. פסק דין
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון