בחירות למוסדות הלשכה 2023

בחירות למוסדות לשכת עורכי הדין יערכו ביום 20.6.2023, יום שלישי, א' בתמוז התשפ"ג

 

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א -1961 ובפרט הכללים שהותקנו מכוחו, כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, מדברים על הזכאות והכשירות להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה וכן על הזכות להיכלל בספר הבוחרים.

 

בקשה להגשת מועמדות והמסמכים הנלווים לה תוגש בהתאם להוראות ולמועדים הקבועים לעניין זה בחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א -1961, בתקנות ובכללים שנקבעו מכוחו ובהתאם להנחיות לשכת עורכי הדין שיפורסמו על ידה בהקשר זה מעת לעת, ככל שתפורסמנה.

 

לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 לחצו כאן

 

 

ועדת הבחירות
להלן סיכום החלטות ישיבת הוועדה שהתקיימה ביום רביעי, ח’ באדר תשפ"ג, 12/03/23 , בשעה 12:00 , בבית הפרקליט, רח’ דניאל פריש 10 , תל אביב – יפו
ועדת הבחירות
עותקים על גבי החסן נייד (Disk On Key) של רשימת בעלי זכות הבחירה בבחירות למוסדות הלשכה 2023 יסופקו למתמודדים בבחירות, כנגד חתימה על הצהרה וכתב התחייבות.
ועדת הבחירות
בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, מיום 12.3.23, ניתן להגיש בקשות להצבת קלפיות עד ליום ראשון, ט’ באייר תשע"ט, 30.4.23, לכל המאוחר.
ועדת הבחירות
מועדי ההגשות: יום רביעי, כ"ח בניסן תשפ"ג, 19 באפריל 2023 בין השעות 09:00-15:00 וביום ראשון, ב’ באייר תשפ"ג, 23 באפריל 2023, בין השעות 10:00-15:00 במשרדי הלשכה.
ועדת הבחירות
על פי החלטת ועדת הבחירות, מיום 12.03.23, הטפסים להגשת מועמדויות וחתימות תמיכה עומדים לרשות מי שבדעתו/ה להתמודד בבחירות למוסדות הלשכה.
עו"ד שלי ואקנין-אדם, ממונה על ועדת הבחירות
עו"ד שלי ואקנין-אדם, ממונה על ועדת הבחירות
ס’ 10ד(ה) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, קובע כי המועצה הארצית תקבע הנחיות לעניין ניהול מערכת חשבונות, וזאת לצורך הבחירות לראש הלשכה, למועצה הארצית, ליושבי ראש הוועדים המחוזיים ולוועדים המחוזיים של לשכת עורכי-הדין. להלן ההנחיות שקבעה המועצה.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון