החלטות וחוות דעת
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור פניות רבות בנושא "העניין האישי" של עורך דין בייפוי כוח מתמשך, לפי סעיף 32יד(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן – "החוק" או "חוק הכשרות"), גיבשה ועדת האתיקה הארצית את עמדתה בנושא.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
בהמשך להארכת התוקף להחלטת ועדת האתיקה הארצית את/39/20 אשר פורסמה ביום 27.10.2020 ועתידה להסתיים ביום 01/10/21 -מתכבדת ועדת האתיקה הארצית להפוך את החלטה את/39/20 לקבועה, שכן גם עם החזרה לשגרה נגיף הקורונה עדיין נוכח ואנו סבורים שיש לאפשר יחד עם דרך המלך את מודל הפעולה של אימות בהיוועדות חזותית בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
עורך דין רשאי לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
על אף רצונה של ועדת האתיקה להגן על חופש הביטוי של הפרט, הרי שהתבטאויות גזעניות, מסיתות או תומכות במעשי אלימות, אף אם ייאמרו שלא במסגרת תפקידו של עורך הדין, ועל אחת כמה וכמה כאשר המתבטא מזדהה כעורך דין בפרסום, עלולות להיחשב לעבירה אתית ולהביא להעמדה לדין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור ריבוי הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, בידי ועדות האתיקה התקבלו תלונות רבות בעניין הנדון כנגד עורכי דין, הקשר שלהם עם היזם, הנאמנות לדיירים, טענות רבות על שידול בתחום ועוד. החלטה זו מרכזת את כל החלטות האתיקה בתחום התחדשות עירונית.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ברי כי ייצוג בהליך משפטי על ידי נבחר הציבור נגד הלשכה או מוסדותיה יוצר קושי בלתי נמנע לעורך הדין נושא התפקיד, בשל המתח המובנה שבין הרצון לייצג את לקוחו נאמנה לבין הרצון לבצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור בלשכה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ככלל, עורך דין שאינו במסגרת תפקידו כאחד האדם הוא, ולפיכך הזכויות הקיימות לו בדין עומדות לו בתנאי שהן אינן מתנגשות בחובותיו האתיות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בפני ועדת האתיקה הארצית הועלתה השאלה העקרונית האם ראוי כי חבר בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ייצג נילונים בפני ועדות האתיקה. שאלה זו התעוררה במסגרת בירור תלונה, אשר נדרש להעבירה לטיפול ועדת אתיקה במחוז אחר מאחר ועורך הדין של הנילון משמש כחבר בית דין משמעתי במחוז בו רשום הנילון.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
עורך דין אשר הגביל את חברותו בלשכת עורכי הדין יפרט עובדה זו הן על כרטיס הביקור והן על נייר המכתבים וכן בכל מקום בו יבחר לציין את תוארו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהתאמה לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, מקום בו ניתן "צו לפתיחת הליכים" פוקעת חברותו של עוה"ד בלשכה באופן זהה ומקביל להכרזה על פשיטת רגל. על הקבלה זו ניתן ללמוד אף מתוצאות ההכרזה שהיתה בעבר על פשיטת רגל ומקבילה כיום, הצו לפתיחת הליכים ותוצאותיו.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון