החלטות וחוות דעת
אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בעוד שהחלטות קודמות אסרו על עורך דין לשלוח חוקר פרטי בשם לקוח מן הטעם כי נקבע שמדובר ב"מגע אסור" בניגוד לכלל 25(א)(1), החליטה הוועדה לשנות את עמדתה ביחס לחוקרים פרטיים, ולקבוע כי בעצם משלוח חוקר פרטי מורשה על ידי עורך דין, לא תהיה משום עבירה אתית ובתנאי כי הדבר נעשה בכפוף להוראות כל דין, מטעם הלקוח, לבקשתו ובמימון הלקוח.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ככל שעורך הדין נוקט בהליכי ההוצל"פ בשם מרשו, מן הראוי לשלוח פניה מקדימה טרם נקיטה בהליכי הוצאה לפועל נגד חבר, גם אם מדובר בהליך שנועד למימוש פסק דין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
תופעת "רודפי האמבולנסים" קיימת עוד מקדמת דנא, ולפיה עורכי דין ממהרים להגיע לאזור תאונה או אסון כדי למצוא לקוחות ולהחתימם על ייפוי כוח, לפני שיפנו לעורך דין אחר. על עורכי הדין להימנע מכל פעולה אשר מהווה או עשויה להוות שידול לקבלת עבודה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
על עורך דין להימנע מליצור מצג ללקוחותיו כי קיים "קשר" בינו לבין שופט. יצירת מצג בו הלקוח מפיק לכאורה תועלת משכירת שרותיו של משרד עוה"ד בשל העדפה של משרד זה על ידי השופט, עלולה לעלות כדי שידול בהתאם לסעיף 56 לחוק.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור פניות רבות בנושא "העניין האישי" של עורך דין בייפוי כוח מתמשך, לפי סעיף 32יד(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן – "החוק" או "חוק הכשרות"), גיבשה ועדת האתיקה הארצית את עמדתה בנושא.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
בהמשך להארכת התוקף להחלטת ועדת האתיקה הארצית את/39/20 אשר פורסמה ביום 27.10.2020 ועתידה להסתיים ביום 01/10/21 -מתכבדת ועדת האתיקה הארצית להפוך את החלטה את/39/20 לקבועה, שכן גם עם החזרה לשגרה נגיף הקורונה עדיין נוכח ואנו סבורים שיש לאפשר יחד עם דרך המלך את מודל הפעולה של אימות בהיוועדות חזותית בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
עורך דין רשאי לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
על אף רצונה של ועדת האתיקה להגן על חופש הביטוי של הפרט, הרי שהתבטאויות גזעניות, מסיתות או תומכות במעשי אלימות, אף אם ייאמרו שלא במסגרת תפקידו של עורך הדין, ועל אחת כמה וכמה כאשר המתבטא מזדהה כעורך דין בפרסום, עלולות להיחשב לעבירה אתית ולהביא להעמדה לדין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור ריבוי הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, בידי ועדות האתיקה התקבלו תלונות רבות בעניין הנדון כנגד עורכי דין, הקשר שלהם עם היזם, הנאמנות לדיירים, טענות רבות על שידול בתחום ועוד. החלטה זו מרכזת את כל החלטות האתיקה בתחום התחדשות עירונית.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון