טופס אישור העדר/קיום הרשעות משמעתיות

טופס אישור היעדר/קיום הרשעות משמעתיות

07.08.2019

לנוטריונים

 

הוראות למילוי טופס בקשה לקבלת אישור העדר/קיום הרשעות משמעתיות-להגשת בקשה להענקת רישיון נוטריון*  

  1. יש להקפיד על מילוי הטופס בכתב קריא וברור.
  2. על המבקש לצבור ותק של 10 שנים לפחות כעו"ד.
  3. יש לוודא כי דמי החבר שולמו במלואם בכל שנות הפעילות כעו"ד. בקשה שתוגש מבלי שהוסדרו חובות לדמי חבר, תדחה בתום 7 ימים.
  4. שימת ליבכםתוקף האישור הוא לשלושה חודשים בלבד.
  5. האישור יישלח תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הפניה בלשכה, בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת המעודכנת במאגר הלשכה.
  6. הלשכה אחראית על מתן אישור זה בלבד.
  7. כל שאלה בנושא טופסי בקשה, הוועדה ותוצאותיה וכל נושא אחר הקשור לקבלת רישיון נוטריון, יש להפנות למח' רישוי נוטריונים- לגב' רוחמה שמש בטל' 6545900 - 02.

להורדת הטופס - לחץ/י כאן 
 

 
לכל צורך למעט נוטריונים
 

*בבקשות לאישור העדר הרשעות משמעתיות לכל צורך ועניין (למעט נוטריונים),
יש לפנות לגב' לימור יחזקאל בדוא"ל:
limor@israelbar.org.il
.

 

 

 
קובץ להורדה
absence-existence_of_disciplinary_convictions_form_updated_june_2015.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון