דוח פעילות שנתי

דו"ח פעילות שנתי - 2010

18.01.2011

דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התש"ע (מ- 1 ספטמבר 2009 ועד 31 באוגוסט 2010).

                                                                                    ת"א, כסלו תשע"א

                                                                                       דצמבר 2010

שלום רב,

 

אני מתכבדת להציג את עיקרי פעילותה של הלשכה במהלך השנה החולפת.

 

שנה זו, כקודמתה, אופיינה בפעילות ענפה במישור הארגוני, המשפטי והציבורי.

 

גם השנה המשכנו בהטמעת תהליכי מחשוב ובקרה לשיפור השירות לכלל עורכי הדין.

 

מוסד הבוררות של הלשכה פועל ומסדיר מינויים של עשרות בוררים מידי שנה.

 

אנו בדין ודברים עם משרד המשפטים במטרה לאפשר את יישומן של החלטות הועד המרכזי להטלת חובת ביטוח אחריות מקצועית, חובת השתלמות על עורכי דין, הענקת תארי מומחה, וכן ביישום הרפורמה בתנאי הכניסה למקצוע. לצערנו, נושאים אלה טרם הבשילו לכדי הצעות חוק.

 

גובשו והועברו להתייחסות משרד המשפטים טיוטות כללים כמתחייב מתיקון מס' 33 לחוק הלשכה המתיר בתנאים ובהגבלות שנקבעו עבודתם של עורכי דין זרים ופירמות זרות בישראל.

 

פעילות מרכז ההשמה הוגברה והורחבה, הן במגזר הערבי והן בכל הנוגע לאיתור משרות לא משפטיות במגזר הציבורי.

 

ביום 26.11.10 אושר תיקון לחוק הלשכה, לפיו הענקת סיוע משפטי למעוטי אמצעים הינה חלק ממטרות החובה של הלשכה. יישום החוק יהא בהתאם לכללים שיקבעו אמות מידה למתן סיוע ויאושרו בועדת החוקה של הכנסת.

פרוייקט שכר מצווה ממשיך לפתוח תחנות סיוע ברחבי הארץ והגביר פעילותו בקו 1-700, ופועל היום ב- 4 שפות.

 

ועדות האתיקה ובתי הדין שמונו בהתאם לתיקון מס' 32 בחוק הלשכה פועלים במתכונת החדשה.

 

מועדון הצרכנות MEMBERS מעניק הטבות בכל תחומי הצרכנות והפנאי ואלפי עורכי דין נהנים יותר מתמיד מהנחות ומבצעים. המועדון מונה כ-15 אלף בעלי כרטיס אשראי מועדון. המועדון שוקד על מבצעי דיור, רכב, דלק והטבות בכל תחומי החיים לרווחת חברי הלשכה.

 

גם השנה הועמקה והורחבה פעילות למען עורכי הדין הצעירים במגוון סדנאות, השתלמויות ופעילויות תרבות.

 

ציינתי בקליפת אגוז מעט מהנושאים שבטיפול. לצד כל אלה, מתבצעת עבודה שוטפת של הכנת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות, ריכוז ועדות וגופים מקצועיים, ביסוסו של מועדון צרכנות, הצעה לתכנית פנסיה ייחודית לכלל עורכי הדין, ניהול מאבקים בכנסת וכן עבודה אינטנסיבית מול התקשורת.

 

מספר חברי הלשכה נמצא בעליה מתמדת. למציאות זו השפעה על פעילותה היומיומית של הלשכה, אותה פעילות הסמויה מן העין, הנראית כמובנת מאליה. כמות הפניות בכתב, בטלפון ובהגעה פיזית למשרדים, שמייצר ציבור חברים פעיל המונה לקרוב ל- 45 אלף איש, אינה דומה לזו שייצר ציבור חברים של 20 אלף איש - מספר חברי הלשכה הפעילים בדיוק לפני עשור. כך גם באשר להפקת עשרות אלפי כרטיסי חבר ושוברי תשלום, הפקת טקסי הסמכה לכ- 3000 מוסמכים ובני משפחותיהם, עדכון פרטים אישיים וסטטוסים (פעיל/לא פעיל, הגבלות חברות, השעיות, פשיטות רגל וכן הלאה) במאגר המונה עשרות אלפי חברים, הפעלת פרוייקטים לטובת החברים, ובהשתתפותם, כדוגמת מערך ההשמה, פרוייקט שכר מצווה, המוסד לגישור, המוסד לבוררות שהוקם השנה, שתורמים אף הם לתעבורת המידע ולנפח העשייה היומיומית, האפורה לכאורה.

 

כל אלה לא היו מתבצעים אלמלא צוות עובדי הלשכה, כל אחד בתחומו, שמסייע בהוצאתם אל הפועל של החלטות, רעיונות ויוזמות. על כך תודתי לכל אחת ואחד מהעובדים.

  

 

                                                                                 ב ב ר כ ה,

                                                                    

                                                                             לינדה שפיר, עו"ד

                                                                               מנכ''ל הלשכה

 

לדו"ח המלא - לחץ/י כאן

 

קובץ להורדה
2010_site_new.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון