מאמרים וכתבות

לשכת עורכי הדין הצליחה בפעילותה הנמרצת נגד הצעת חוק "הפטישים" של האוצר – הרפורמה במס שבח

31.07.2011

עו"ד ליאור רחמים, ממונה ועדת מיסוי מקרקעין

ועדת הכספים של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, כפי שבוטאה בדיון עצמו על ידי עו"ד זיו שרון ועו"ד איתן צחור, החזירה את הרפורמה הרחבה במשטר הפטורים במס שבח לממשלה, ולא אישרה אותה כמוצע על ידי הממשלה. בכך מנעה חקיקה חפוזה של רפורמה מקפת וסבוכה שהיתה זורעת בלבול בקרב הציבור ומייצגיו.

ההצעה לתיקון סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין עסקה בשני היבטים של הטלת מס השבח מצד המדינה על בעלי דירות - הן בביטול הפטור למס שבח למשקיעים החל מ- 2013, והן בעידוד בעלי הדירות שהוסבו למשרדים וקליניקות בבנייני מגורים, להשיבם לדירות מגורים על ידי הטבות במיסוי אך זאת תוך מגבלות רגולטוריות.

 

ועדת הכספים של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, כפי שבוטאה בדיון עצמו על ידי עו"ד זיו שרון ועו"ד איתן צחור, החזירה את הרפורמה הרחבה במשטר הפטורים במס שבח לממשלה, ולא אישרה אותה כמוצע על ידי הממשלה ומנעה חקיקה חפוזה של רפורמה מקפת וסבוכה שהיתה זורעת בלבול בקרב הציבור ומייצגיו.

 

למעשה, קיבלה ועדת הכספים את מסקנות נייר העמדה של צוות המיסים של לשכת עורכי הדין שהציע לגנוז את ההצעה הנוכחית ולקיים דיאלוג מסודר עם הלשכות המקצועיות ובראשן לשכת עורכי הדין, אשר יוביל לדברי חקיקה מושכלים, ולא למהלך חקיקה חפוז אשר, לעמדת הלשכה, עולה נזקו על תועלתו.

 

כמו כן אמצה ועדת הכספים את ההצעה שהציעה הלשכה, באמצעות עו"ד זיו שרון, עוד לפני חצי שנה בדיוני הכנסת על חוק הגדלת היצע הדירות עצמו, לאמץ את הפטור ממס ביחס לדירות העסקים לתקופת הוראת השעה של החוק להגדלת היצע הדירות וזאת באופן שהוצע מראש על ידי הלשכה, ללא מגבלות רגולטוריות או התניות הקשורות לקוני דירות אלו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון