הגדרת מומחה בדין הזר

לידיעת עוה"ד והציבור הרחב

03.01.2012

הפרסום במאגר זה נעשה על בסיס הפרטים הנמסרים ללשכה בעת הגשת הבקשה להיכלל בו. יודגש שהלשכה אינה בודקת אמיתות הפרטים והם על אחריות המפרסם בלבד. עוה"ד המופיעים במאגר אינם בהכרח מוסמכים על-פי הדין הזר או בעלי כישורים מסוימים. בכל מקרה, האחריות להתקשרות עם עוה"ד היא על הפונה לייעוץ בלבד ועליו האחריות לבדוק את כישורי עוה"ד המופיעים במאגר (לנוחיות הגולשים/ות, להלן קישור לפסה"ד העוסק בהגדרת "מומחה לדין הזר": ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' Berg East Imports Inc). 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון