מאמרים וכתבות

אישור על עשיית פעולה כאשר המבקש מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו

19.07.2004

עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי

ועדת הנוטריונים ממליצה: כאשר מבקש השירות מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון לציין על גבי האישור הנוטריוני, כי הוצגה בפניו תעודה רפואית כדין.

תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977 קובעת, כי נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו, אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי הטופס המופיע בתוספת הראשונה לתקנות, שהוצאה ביום עשיית הפעולה. התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

 

ועדת הנוטריונים, אשר דנה בנושא בישיבתה מיום 28.6.04, ממליצה לנוטריונים לציין על גבי האישור הנוטריוני כי "הוצגה בפני הנוטריון תעודה רפואית כדין".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון